Harta site-ului
Ajutor
Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF) - Apel de propuneri deschis
Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF) - Apel de propuneri deschis

   UNDEF  invită organizaţii ale societăţii civile pentru a aplica spre finanţarea proiectelor de promovare şi dezvoltare a democraţiei. Propunerile de proiecte trebuiesc depuse on-line pînă la data 31 12 2010.

   Data limită: 31 12 2010 Apel de propuneri deschis pentru Satele Unite şi aplicanţi internaţionali.

   Toate propunerile trebuiesc depuse in limba engleză avînd bugetul calculat în dolari SUA.

   Mărimea grantului: pînă la 500 000 dolari SUA pentru un proiect.

             Doar aplicaţiile on-line depuse in limba franceză sau engleză vor fi acceptate. Platforma de aplicare o puteţi accesa prin următorul link: http://www.undemocracyfund.org/opps/proposal.php , Ghidul aplicantului îl puteţi descărca accesînd următorul link: http://www.un.org/democracyfund/Docs/5thRound_ProjectProposalGuidelines_English.pdf

             În cele patru Runde de finanţare de pînă acum UNDEF a susţinut peste 330 proiecte in 115 ţări în valoare totală de 93 milioane USD. UNDEF acordă granturi de pînă la 500 mii dolari SUA per proiect. Aplicaţiile sunt supuse unui proces de selectare foarte riguros şi competitiv, cu aproximativ 3% din aplicaţii acceptate pentru finanţare. Proiectele sunt pentru durata de 2 ani  şi cad sub incidenţa următoarelor 6 domenii  prioritare:

 

        Dezvoltare comunitară

        Statul de drept şi drepturile omului

        Unelte pentru democratizare

        Femei

        Tineri

        Media

 

          Aceasta este a patra rundă  de finanţare lansată de UNDEF , care a fost stabilită de secretarul-general în 2005 ca Fondul general de încredere al Naţiunilor Unite. UNDEF finanţează proiecte care întăresc opinia societăţii civile şi ajută la asigurarea participării tuturor grupurilor în procesele democratice.

             Categoriile tematice pentru aplicanţi:

-         Dialogul democratic şi suport pentru procesele democratice

-         Împuternicirea societăţii civile, inclusiv împuternicirea femeilor

-         Educaţia civică şi înregistrarea voturilor

-         Accesul cetăţenilor la informaţie

-         Dreptul de participare şi statul de drept în suportul societăţii civile

-         Transparenţa şi integritatea

 

            Procesul de selectare este preconizat a fi unul foarte riguros şi competitiv. În cadrul rundei a treia mai puţin de 70 propuneri de proiecte au fost selectate din peste 2100 depuse.

             Beneficiari eligibili:

-         Organizaţii ale societăţii civile şi organizaţii non-guvernamentale,  implicate în promovarea  democraţiei – acestea sunt aşteptate să primească cea mai mare parte a finanţării;

-         Corpuri Independente şi Constituţionale, inclusiv Comisii Electorale, Organizaţii Naţionale ale drepturilor omului

-         Instituţii şi alte corpuri independente de guvernare, pentru propunerile de proiect ce facilitează includerea opinia societăţii civile

-         Corpuri inter-guvernamentale Mondiale sau Regionale, alte organizaţii şi asociaţii decît cele ale Naţiunilor Unite, pentru propuneri de proiecte care întăresc opinia societăţii civile

             Activităţile corespunzătoare:

a)      Dialog democratic şi suport în procesele democratice: aceasta include activităţile care sporesc interacţiunea oamenilor (şi în special al grupurilor marginalizaţi) cu guvernul său; care favorizează dialogul naţional, democraţie şi reconciliere între diverşi actori şi comunităţi.

 

b)      Împuternicirea societăţi civile, inclusiv împuternicirea femeilor: aceasta include activităţi de întărire a capacităţilor societăţii civile de a participa la procesele democratice, inclusiv organizaţii umbrelă şi interdependenţa instituţională dintre societatea civilă şi Statul

  

c)      Educaţia civică şi înregistrarea alegătorilor: Aceasta include activităţi de sporire a participării oamenilor la procesele democratice, în special la  alegeri de nivel local şi naţional, cu accent pe implicarea grupurilor marginalizate.

 

d)      Accesul cetăţenilor la informaţie: Acasta include activităţi precum consolidarea cadrului legal pentru accesul la informaţie, asigurarea disponibilităţii informaţiei acordate de instituţiile guvernamentale pentru public, întărirea abilităţii mass-media pentru a activa în calitate de intermediar al informaţiei democratice; şi creşterea nivelului de pluralism în sursele de informare publice şi private.

 

e)      Drepturile de participare şi statul de drept în suportul societăţii civile: Aceasta include suportul pentru activităţile care sporesc dreptul de participare precum şi activităţile de promovare a accesului la justiţie de către grupele marginalizate.

 

f)        Transparenţa şi integritatea: Aceasta include susţinerea grupelor şi instituţiilor de supraveghere atît publice cît şi private inclusiv organizaţii ale societăţii civile şi ONG, şi mass-media, avînd ca scop creşterea transparenţei şi integrităţii în prestarea politicilor publice.

           Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina oficială a Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie: www.un.org/democracyfund/

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Fondul Naţiunilor Unite pentru Democraţie (UNDEF) - Apel de propuneri deschis - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta