Harta site-ului
Ajutor
Fondul global pentru copii susţine organizaţiile nonguvernamentale locale
Fondul global pentru copii susţine organizaţiile nonguvernamentale locale

Fondul global pentru copii susţine organizaţiile nonguvernamentale locale a căror scop este protecţia copiilor şi tinerilor social vulnerabili pe următoarele direcţii: învăţămînt, antreprenoriat, secfuritate, precum şi minte sănătoasă şi corp sănătos. Organizaţiile care ar dori şă înainteze o solicitare de grant, pot deja fi finanţate de către organizaţii internaţionale dar trebuie să dispună de o conducere locală(autohtonă). Acestea pot fi organizaţii care lucrează cu copii abandonaţi, cu dizabilităţi, din grupe de risc, tineri marginalizaţi (în special cu reprezentanţi romi sau ai altor minorităţi), precum şi acele organizaţii care se ocupă cu cluburile de tineret, educaţie timpurie a copiilor şi mamelor etc. ONGurile pot fi amplasate în orice loc: oraşe mari sau mici, sate.

          Granturile se acordă anual cu o perioadă de finanţare tipică 3-5 ani. Suma granturilor este cuprinsă între 5 000 şi 20 000 USD în an.

          

Fondul Global pentru Copii selectează partenerii pentru acordarea granturilor reieşind din potenţialul demonstrat al acestora de a aduce o îmbunătăţire în viaţa copiilor şi tinerilor vulnerabili, precum şi săs ervească ca model pentru alte organizaţii.

Criteriile de selectare a partenerilor cărora li se3 pot acorda granturi:

-          Bugetul organizaţiei nu trebuie să depăşească 200 000 USD. Majoritatea partenerilor au un buget de 25 000-75 000 USD. Scopul Fondului Global este identificarea acelor organizaţii care se află la o etapă de dezvoltare relativ timpurie, adică au fost create la finele anilor 90 sau mai tîrziu.

-           Partenerii potenţiali terbuie să lucreze nemijlocit cu tineretul şi copiii. Fondul Global nu susţine organizaţiile care se ocupă în principal cu advocacy sau cercetare, însă granturile pot fi acordate şi organizaţiilor preocupate de advocacy şi nemijlocit prestează servicii.

-          Potenţialii beneficiari de granturi trebuie să dispună de un sistem organizat de conducere pentru asigurarea utilizării corecte şi responsabile a grantului. Organizaţia trebuie să dispună de cel puţin un sistem standart de gestionare, inclusiv gestionare contabilă, precum şi telefon şi acces la internet.

-           Organizaţiile trebuiesc saă fie conduse de persoane care locuiesc nemijlocit în comunitate. Prioritate o au organizaţiile a căror conducvători  au fost născuţi şi educaţi în comunitate.

Organizaţiile interesate în obţinerea granturilor trebuie şă trimită o solicitare în formă electronică, îndeplinind următorul formular (în limba engleză):

http://www.globalfundforchildren.org/index.php?option=com_civicrm&Itemid=98

Deşi Fondul Global pentru Copii acordă granturi de 2 ori pe an (în iunie şi decembrie), ONG-urile pot înainta solicităţile sale pe parcursul întregului an.

Pentru o informaţie mai amplă puteţi accesa pagina Fondului Global pentru Copii:

http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Overview.html

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Fondul global pentru copii susţine organizaţiile nonguvernamentale locale - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta