Harta site-ului
Ajutor
FISM - suport în crearea Centrelor Comunitare de dezvoltare timpurie a copiilor de 3-(6)7 ani
FISM - suport în crearea Centrelor Comunitare de dezvoltare timpurie a copiilor de 3-(6)7 ani

      La data de 20 aprilie curent în incita Institutului Muncii din or. Chişinău, Fondul de investiţii Sociale din Moldova a desfăşurat seminarul cu tema:  „Centre Comunitare de dezvoltare timpurie a copiilor de 3- (6) 7 ani”.

      La seminar au participat primarii şi  secretarii  satelor Molovata şi Corjova precum şi specialistul responsabil de colaborarea cu FISM din partea Consiliului raional Dubăsari.

    În cadrul seminarului FISM a prezentat un nou proiect finanţat de către United Nations Children’s Fund (UNICEF) dedicat localităţilor care nu dispun de grădiniţe de copii.

    Proiectul respectiv a fost iniţiat ca rezultat al datelor alarmante apărute în urma unor studii recente conform cărora 25% de copii de 3-7 ani sunt privaţi de dreptul la educaţie, care le este garantat de stat prin debursări bugetare per copil. În peste 230 de localităţi rurale nu există instituţii preşcolare.

    Astfel bazîndu-se pe aceste cifre precum şi Convenţia ONU privind drepturile Copilului, la care a aderat Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.408-XII din 12 decembrie 1990, prevede dreptul copilului la educaţie (art. 24,2 e) Fondul de Investiţii Sociale va acorda suport financiar centrelor comunitare de dezvoltare timpurie a copiilor pentru procurarea de mobilier, materiale educaţionale şi echipament tehnic necesar pentru activitatea acestora.

    Înainte de a finanţare primăriile acceptate pentru participare la proiect vor completa cîte un chestionar special care analizat la faţa locului de către experţii FISM va permite aprecierea necesităţilor localităţii respective în a fi finanţate.

    Centrele Comunitare (în continuare „CC”)sunt instituţii publice de învăţămînt preşcolar menite să asigure dreptul la servicii educaţionale de calitate pentru toţi copiii de 3-(6)7 ani care nu frecventează grădiniţa sau nu pot beneficia de educaţie de calitate şi un mediu favorabil pentru creştere şi dezvoltare din diverse motive, în special în comunităţile rurale.

    Derularea nemijlocită a proiectului se va efectua în 7 paşi:

  1. Evaluarea necesităţilor în comunitate;
  2. Evaluarea resurselor existente pentru crearea CC;
  3. Estimarea serviciilor ce urmează a fi prestate de CC;
  4. Elaborarea unei organigrame estimative a CC;
  5. Elaborarea regulamentului CC şi înaintarea solicitării de fondare;
  6. Evaluarea necesităţilor de finanţare a CC;
  7. Inițierea unui proces bugetar al Centrului.

    Astfel proiectul finanţat de UNICEF prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova are ca scop promovarea accesului egal la educaţie modernă de calitate.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

FISM - suport în crearea Centrelor Comunitare de dezvoltare timpurie a copiilor de 3-(6)7 ani - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta