Harta site-ului
Ajutor
Fîşiile forestiere au un rol important în protejarea culturilor agricole
Fîşiile forestiere au un rol important în protejarea culturilor agricole

      Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) apreciază că fîşiile forestiere de protecție a terenurilor agricole denotă gradul de dezvoltare a agriculturii unei țări. Perdelele forestiere au un rol important în protejarea culturilor agricole împotriva secetei, eroziunii şi alunecărilor de teren. Conform studiilor efectuate în diverse ţări, exixtenţa fîşiilor forestiere conduce la un spor mediu de recoltă de 15%. În condițiile irigării, fîşiile forestiere măresc transpirația productivă cu 13% și recolta cu pînă la 30% față de cîmpurile irigate, dar neprotejate de acestea. De asemenea, se micșorează cu 17% consumul de apă la tona de masă vegetală produsă, ceea ce înseamnă reducerea normei de irigat, deci, respectiv, costuri mai mici. Suplimentar, sunt evitate efectele secundare ale irigării prin aspersiune – sărăturarea și înmlăștinirea. Reducerea vitezei vîntului conduce la îmbunătățirea calității irigării, evitîndu-se dispersarea necontrolată a apei.
     Fîşiile forestiere au un rol deosebit în realizarea respectivei protecții. Înfiinţarea acestor fîşii se  recomandă să se realizeze în 4-5 rînduri, pe o lățime de chiar pînă la 30 m, în mod etajat, alternînd arborii înalţi, cei mijlocii și arbuștii. În ceea ce privește efectele benefice asupra culturilor agricole,  specialiștii evidențiază faptul că, pe lîngă sporul de producție de 10-20%, se adaugă producția directă de lemn, nectar, fructe, specii valoroase pentru biodiversitatea habitatelor agro-silvice.
În raion avem 277 ha de fîşii de acest tip, cea mai mare parte a acestora fiind neîngrijite sau taiate ilegal. De arbori înalţi nici nu poate fi vorba, au rămas doar arbuşti sălbăticiţi, respectiv aceste fîşii nu asigură o protecţie adecvată cîmpurilor. Iar în condiţiile climei din ultimii ani, cînd persistă vînturile puternice şi nivelul scăzut al precipitaţiilor, solul este supus foarte puternic acţiunilor ce-l distrug, astfel se atestă o pierdere considerabilă  a roadei, în rezultatul lipsei efectului de protecţie din partea fîşiilor.
Pe fondul apariției necesității de a lupta împotriva calamităților naturale și de a dezvolta silvicultura, a fost relansată ideea de realizare a perdelelor de protecție, în ultimii ani atestîndu-se o tendinţă de a promova infiinţarea sau reabilitarea fîşiilor forestiere. La ora actuală, potrivit cercetătorilor de specialitate, aproximativ jumătate din suprafața agricolă a ţării noastre necesită protejare prin fîşii forestiere.
     Statul, prin intermediul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD), pune accentul asupra dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Aceasta prevede restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului, contribuind la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor.
Subvenţionarea dată prevede finanţarea investiţiilor în infiinţarea a:

  • Perdelelor de protecție – unul sau mai multe rînduri de specii de arbori și arbuști amplasate la o anumită distanță unele față de altele și plantate împotriva vîntului cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele și clădirile.
  • Fîșiilor riverane de protecție a apelor – rînduri de arbori, arbuști și vegetație verde plantate de-a lungul malului bazinelor de apă cu scopul de a preveni eroziunea solului.
  • Gardurilor vii sau paravînturi – un tip de protecție împotriva vînturilor puternice din timpul iernii, ce prevede plantarea arborilor/arbuștilor într-un mod ca să rețină și să păstreze zăpada pe suprafețele terenurilor agricole.
  • Benzilor din pomi și arbuști fructiferi  – în scopuri de conservare se plantează plante lemnoase multianuale pentru reîmpădurire și reabilitarea habitatelor, cultivarea pomilor sau arborilor forestieri, paravînturi, restabilirea luncilor inundabile și zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvice cum ar fi pășunile împădurite și intercalarea culturilor agricole cu rînduri de arbori.
    În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru reabilitarea perdelelor de protecție și altor tipuri de plantații forestiere vor fi Autoritățile publice locale (primării) din toate regiunile Moldovei, fiind acordată  prioritate participanților care dețin perdele de protecție și necesită măsuri de reabilitare în partea de Sud și Centru a țării. 
     Finanţarea în cadrul acestui proiect prevede alocarea surselor financiare:
  • Pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție - vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de reabilitare, în baza proiectelor de execuție elaborat de instituția abilitată de UCIP IFAD pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare, dar nu mai mult de 1300 dolari SUA per ha.
  • Pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție - vor fi acordate granturi pentru acoperirea costurilor de înființare, în baza proiectelor de execuție elaborate de instituția abilitată (ICAS) pentru proiectarea lucrărilor de înființare, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha.
       Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10 ha.
APL vor contribui financiar doar în cazul cînd costul lucrărilor pentru înființare/reabilitare vor fi mai mari decît suma grantului disponibil per ha.
     Venim cu sugestia către primării, cît şi către producătorii agricoli să atragă atenţia asupra proiectului dat, în vederea restabilirii învelișului vegetal natural și productivității solului prin protecţia acestuia cu ajutorul fîşiilor forestiere.
     Rămîne să fie rezolvate problemele legate atît de voința Administraţiei publice locale şi deţinătorilor de terenuri de a aloca o anumită suprafață pentru plantări, cît și de aspectele birocratice și tehnice privind accesarea fondurilor pentru realizarea acestor investiții.
 
Valeriu POPUŞOI,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Fîşiile forestiere au un rol important în protejarea culturilor agricole - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta