Harta site-ului
Ajutor
Finanţarea sectorului agrar, proiecte în derulare
Finanţarea sectorului agrar, proiecte în derulare

Nu putem percepe o agricultură dezvoltată fără o finanţare adăugătoare. Iar aceasta nu poate fi garantată de către stat, dat fiind faptul limitarea sau lipsa surselor financiare. Agricultorii au nevoie de finanţare la momentul oportun, iar statul nu asigură la timp plata subvenţiilor, tradiţie fiind deja achitarea acestora cu întîrziere.
   Din acest motiv e necesar de apelat la donatorii străini, care ofera surse financiare pentru dezvoltarea agriculturii, prin intermediul diferitor proiecte. Mai jos prezentăm informaţii despre unele proiecte mai importante.
 
   PROIECTUL DE FINANŢARE “LIVADA MOLDOVEI”
În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” Guvernul Republicii Moldova va  investi în reabilitarea sectorului Horticol 120 milioane Euro. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeană  de Investiţii. Proiectul va fi implementat de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare până în anul 2021. Sectorul horticol ocupă un loc deosebit de important în economia ţării. Acest domeniu asigură circa 14 la sută din veniturile provenite din export, devansînd celelalte sectoare. Prin acest se urmăreşte creşterea competitivităţii produselor moldoveneşti pe pieţele europene.
 Sînt alocate 120 mln euro,  în scopul restructurării sectorului Horticol.
  În cadrul Proiectului ”Livada Moldovei” sunt disponibile credite investiționale acordate prin intermediul băncilor comerciale: BC ”Energbank” SA, BC ”Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” SA, BC ”Procredit Bank” SA și BC ”Comerțbank” SA. Horticultorii și operatorii economici din domeniile conexe pot beneficia de finanțarea în leasing accesibilă prin intermediul BC ”Mobiasbancă – Groupe Societe Generale ”SA și ICS ”Raiffeisen Leasing” SRL.
 Valoarea minimă a alocărilor pentru investiții este de 5000 Euro. Pot fi accesate credite de pînă la 5 milioane Euro. Termenul de creditare este de maxim 10 ani cu o perioadă de grație de pînă la 4 ani. Rata dobînzii este una competitivă, de aproximativ 5-6% pentru credite în valută. În cadrul Proiectului  sunt acordate facilități fiscale, aplicarea cotei TVA ”Zero” și facilități la import prin scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale, accize și TVA la importul utilajelor sau serviciilor.
  Pentru investiții în laboratoare, instituții educaționale și asigurarea siguranței alimentelor, în cadrul proiectului sunt rezervate 12 milioane de Euro, adică 10 la sută din valoarea totală a creditului disponibil. 
 
       PROIECTUL IFAD VI 
Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea       Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. Fiind una din principalele surse de venit pentru categoriile sărace din zonele rurale, agricultura conservativă este privită ca o tehnologie agricolă performantă care va permite agricultorilor din republică în viitor să obţină recolte stabile puţin dependente de condiţiile climaterice, cît  şi de a stopa procesul de degradare a solului.
IFAD VI, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova pînă în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Repubșicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului.
Buget programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) va constitui 26,08 mln USD.
Beneficiari ai granturilor pentru procurarea tehnicii agricole pot fi întreprinderi agricole de orice formă organizatorico-juridică care sunt înregistrați şi desfășoară activitatea agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți. Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico-, didactico-experimentale sau alte instituții publice înregistrate în orașele Chișinău și Bălti sunt considerate eligibile doar în cazul deținerii terenurilor agricole și desfășurării activității agricole în zona rurală.
Tipul de utilaj eligibil
UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru procurarea tehnicii agricole noi în domeniile agriculturii conservative și ecologice.
     Pentru Agricultura conservativă este eligibilă următoarea tehnică agricolă:
a.       Semănătoare No-till, Mini-till, Strip-till;
b.      Plug cizel (scarificator);
c.       Mașini pentru administrarea îngrășămintelor lichide și solide*;
d.      Stropitori tractate și autopropulsate pentru culturi de cîmp*;
e.      Combinatoare pentru prelucrarea solului care efectuază 3-4 lucrări consecutive*;
f.        Combine de recoltare cu  tocător de resturi vegetale*;
g.       Mașini de cosit iarba între rînduri din plantațiile de livezi si vii**;
       Pentru Agricultura ecologică este eligibilă următoarea tehnică agricolă:
a)      Combinatoare pentru prelucrarea solului care efectuază 3-4 lucrări consecutive;
b)      Tocătoare de resturi vegetale la culturi de cîmp;
c)       Folie pentru bazine la captarea apei de ploaie utilizată la irigarea culturilor agricole;
d)      Mașini pentru administrarea îngrășămintelor organice;
e)      Mașini pentru pregătirea composturilor;
f)       Module de sere înzestrate cu plasă  pentru protecția culturilor de afide,  cicade, Tuta absoluta, etc.;
g)      Semănători și mașini pentru plantarea răsadului;
h)      Cultivatoare între rînduri;
i)        Cultivatoare cu flacără pentru distrugerea buruienilor în perioada de vegetație (arzător de buruiene);
j)        Combine de recoltare;
k)      Alte mașini și echipamente utilizate în agricultura ecologică.
NOTĂ: Este eligibilă pentru finanțare doar tehnica agricolă nouă, procurată după 1 ianuarie 2015.

      Mărimea granturilor și limita per beneficiar
UCIP-IFAD va acorda granturi de finanțare de pînă la 50% din costul tehnicii agricole, dar nu mai mult de 10 000 USD per beneficiar. Întreprinderea poate beneficia de suma grantului doar o singura dată.
 
           PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ (MAC-P)
Proiectul MAC-P a dat startul a două programe de granturi pentru producătorii agricoli. Prima linie de granturi este orientată spre grupurile de producători din sectorul horticol care doresc să investească în utilaje și tehnologii post-recoltă. Buget total - 7 milioane de dolari SUA. Producătorii agricoli vor beneficia de suport tehnic gratuit pentru formarea grupurilor de producători, dar și finanțare pentru aplicarea tehnologiilor moderne post-recoltă.
Criteriile de eligibilitate: 
- Granturile investiționale sunt destinate grupurilor de producători din sectorul horticol;
- Grupurile de producători trebuie să fie constituite din cel puțin 5 membri (persoane juridice și/sau persoane fizice (ÎI, GT) cu activitate individuală de minim 3 ani în acest sector;
- Granturile investiționale sunt destinate pentru procurarea echipamentului tehnologic și utilajului post-recoltă (linii de sortare, spălare, calibrare, împachetare, uscătorii, etc.)
- Granturile investiționale vor constitui 50% din investiția totală, cu un plafon de 350 000 dolari SUA per grup de producători.
 

PROIECTUL DE FINANŢARE “FILERA VINULUI”
Beneficiari eligibili

 • Întreprinderi vinicole;
 • Întreprinderi viticole; 
 • Întreprinderi pepiniere; 
 • Întreprinderi din sectoarele conexe
Criterii generale de eligibilitate a beneficiarilor:
Sunt considerați Beneficiari eligibili agenţii economici de orice formă organizatorico-juridică care sunt:
 • înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, şi dispun de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurarea activităţii economice
 • menţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;  
 • activitatea este bazată pe proprietate privată sau pe proprietate publică
Nu vor fi eligibile pentru finanţare întreprinderile ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active.
Beneficiarii Programului din sectorul vitivinicol  pentru a fi considerați eligibili trebuie sa dețină sau să obțină pînă la primirea creditului statutul de membru al Asociației regionale a producătorilor de vinuri cu I.G.P (ARPV cu I.G.P).
 
Proiecte Eligibile:
Un proiect investițional în condițiile Programului reprezintă o agregare a investițiilor în active materiale și nemateriale efectuate de către un beneficiar potențial începînd din data de 31.03.2010 și cele care urmează a fi efectuate în perioada de implementare a proiectului investițional și POT FI FORMATE din următoarele articole investiționale, după cum urmează:
 • Active materiale și nemateriale pe termen lung și mediu (utilaj pentru procesarea primară a strugurilor, producerea, filtrarea, maturarea și păstrarea vinului, ambalarea producției finite);
 • Reparația capitală și reconstrucția secțiilor de prelucrare primară a strugurilor, a halelor de producere, a depozitelor de păstrare a produselor finite, a serelor pentru producerea materialului săditor, etc.;
 • Restructurarea podgoriilor de la defrișarea plantației nesatisfăcătoare pînă la  plantarea viței de vie de soiuri tehnice;
 • Construcția cramelor și a caselor vinului, a depozitelor, clădirilor de producere, clădirilor auxiliare (păstrare a tehnicii viticole și uneltelor), etc.;
 • Procurarea tehnicii pentru lucru în vie (tractoare, combine cu accesoriile necesare, diverse unelte specializate);
 • Instalarea sistemelor de irigare și a sistemelor de protecție a podgoriilor;
 • Construcția sistemelor de purificare a apelor, construcția cazangeriilor și altor sisteme și clădiri auxiliare necesare bunei desfășurări a procesului de producere a vinului în cadrul vinăriilor;
 • Utilarea și modernizarea laboratoarelor în cadrul vinăriilor și pepinierelor.
 
ACTIVITĂŢI  NEELIGIBILE 
 • plantarea viței de vie soiuri de masă;
 • finanțarea procurării pămîntului agricol;
 • finanțarea taxelor recuperabile;  
 • procurarea producției gata pentru consum și/sau comerț;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest; 
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale.
  Pentru detalii doritorii de a apela la proiectele date se pot adresa, inclusiv, la Direcţia agricultură şi cadastru, Consiliul raional Dubăsari, com Coşniţa, str. Păcii, 70. Tel 0248-44-754, 0248-44-748.
 
Valeriu POPUŞOI,
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Finanţarea sectorului agrar, proiecte în derulare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta