Harta site-ului
Ajutor
File din istorie
File din istorie

În istoria oricărui popor există evenimente ce nu pot fi uitate. Un asemenea eveniment a devenit Marea Revoluție Socialistă din octombrie. În fiecare an, la 7 noiembrie (25 octormbrie) popoarele fostei Uniuni Sovietice serbau și sărbătoresc aniversarea Puterii Sovietice, ziua de naștere a Statului socialist.
Mulți ani au luptat cu dârzenie muncitorii și țăranii din Rusia împotriva țarului, moșierilor și capitaliștilor. În februarie anul 1917 poporul răsculat a nimicit autocrația țaristă, însă puterea de stat a fost acaparată de către Guvernul Provizoriu Burghez. În zadar trăgeau nădejde țăranii asupriți că în sfârșit vor primi pământ: Guvernul provizoriu nu avea de gând să îi lipsească pe boieri de moșii ca să le împartă celor ce munceau. Uzinele, fabricile, minele, căile ferate rămâneau ca și mai înainte în stăpânirea capitaliștilor.
Continua războiul de cotropire, care adusese atâtea suferințe poporului. Guvernul Provizoriu nu întreprindea nimic și nici nu intenționa să facă ceva ca să îmbunătățească viața norodului. Dimpotrivă, el se stăruia din răsputeri să-i păstreze pe bogătași la putere, la cârma țării. Revendicările poporului putea să le satisfacă numai un guvern al muncitorilor și țăranilor după biruința revoluției socialiste. Pentru o asemenea revoluție pregătea masele truditoare partidul bolșevic în frunte cu V. I. Lenin.
Lenin prelua imediat conducerea răscoalei armate. Conform planului elaborat de Vladimir Ilici, detașamentele Gărzii Roșii au ocupat în primul rând podurile de peste râul Neva. Guvernul Provizoriu nu reușise să le desfacă, ca să închidă accesul periferiilor muncitorești spre centrul Petrogradului.
Răsculații au ocupat telegraful, centrala telefonică, gările, centralele electrice. Prin porțile palatului Smolinîi își făcu drum un uriaș automobil blindat.
În același timp, pe străzile orașului s-au pornit detașamentele revoluționare. Tot orașul era ocupat de răsculați. A mai rămas Palatul de Iarnă. La orele 2:10min. noaptea, Guvernul Provizoriu, care se afla în Palat, a fost arestat. Puterea a trecut în mâinile muncitorilor și țăranilor.
În seara de 25 octombrie, când  mai bubuiau împușcăturile la Palatul de Iarnă, la Smolnîi,   într-o sală uriașă s-a deschis Congresul II general al sovetelor de deputați, muncitorilor și soldaților din Rusia. Congresul a proclamat puterea sovietică – puterea muncitorilor și țăranilor. V. I. Lenin deveni conducătorul Guvernului sovietic. Toate popoarele Rusiei multinaționale au primit drepturi egale.
Ziua de 25 octombrie (7 noiembrie) an. 1917 a intrat în istorie ca slăvita zi a biruinței Marii Revoluții Socialiste din octombrie.
Elena MOȚPAN,
PreȘedintele Asociației raională a veteranilor muncii și de război

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

File din istorie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta