Harta site-ului
Ajutor
Fiecare om are dreptul sa beneficieze de ajutor social
Fiecare om are dreptul sa beneficieze de ajutor social

Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă.

Pentru a beneficia de ajutor social, fiecare persoană este în drept să depună o cerere către organul de asistenţă socială din localitate sau către autoritatea publică locală. Această cerere presupune o autoevaluare a propriilor venituri cu prezentarea unor acte care să confirme acest lucru, precum şi o asistare a persoanei din familie în procesul de evaluare de către asistentul social comunitar. Ajutorul social se va acorda pe o perioadă de 6 luni. Dacă la finalul celor 6 luni nu a intervenit nici o modificare, comunicaţi în scris asistentului social despre faptul că de la solicitare nu au intervenit schimbări cu privire la componenţa familiei, venituri sau bunuri. Astfel, numai în această situaţie, Direcţia de asistenţă socială şi protecţia familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar, aceasta inceteză.

In luna ianuarie numărul beneficiarilor de ajutor social, în comparaţie cu luna decembrie a scăzut considerabil, de la 331cereri – 68172 lei la 125 cereri – 48757 lei.
- Active 69 cereri – 48757 lei
- Inactive 56 cereri – 0
- Pozitive 69 cereri – 48757 lei
- Pozitive pentru periada rece 18 cereri
- Negative pentru periada rece 56 cereri

Cauzele stopării plăţii de ajutor social sunt următoarele:
Neîndeplinirea condiţiilor impuse de către AOFM, printre care pot fi: refuzarea unui post de muncă propus de către AOFM sau neprezentarea în termenii stabiliţi, a şomerilor la Agenţia Ocupării Forţei de Muncă.

În atenţia beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari de ajutor social, se cere să fiţi cît mai sinceri şi loiali în procesul de completare a cererii de ajutor social, în scopul diminuării numărului de stopări a plăţii de ajutor social, în urma efectuării vizitelor la domiciliu.

Şef Serviciu asistenţă socială comunitară
Vascan Olga

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Fiecare om are dreptul sa beneficieze de ajutor social - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta