Harta site-ului
Ajutor
Festivalul internaţional „Toamna de aur 2018”
Festivalul internaţional „Toamna de aur 2018”

La data de 6 octombrie 2018, în centrul satului Coşniţa, s-a desfășurat festivalul „Toamna de aur 2018”, consacrat Zilei lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare.
Cu acest prilej de dimineaţă, conform planului de acţiuni elaborat de către Direcţai agricultură şi cadastru şi aprobat de către Comitetul organizatoric, începând cu orele 700 au început a se aduna primii vânzători la iarmarocul produselor agricole, ca pe parcurs, porţiunea pieţei din centrul satului, destinată iarmarocului sa fie plină de camioane şi microbuse cu produse agricole, dar şi de cumpărători.
Cântecele frumoase interpretate de către fanfara de fete de la Casa de cultură din Holercani adunau oamenii în centru, prevestind sărbătoarea tuturor locuitorilor din raion.
La sărbătoarea noastră am avut oaspeţi de onoare ca: dl Veaceslav Burlac, Preşedintele raionului Criuleni, delegaţia din Ucraina, regiunea Viniţa, raionul Krîjopoli în frunte cu dl Panciuc Valentin, şeful administraţiei raionale, dl Istomin Alexandr reprezentantul misiunii diplomatice a ambasadei Republicii Belorus în Moldova, dl Ghenadie Iurco, şef al Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.
Au fost spuse multe cuvinte frumoase în adresa agricultorilor din raion, dar şi a tuturor locuitorilor satelor noastre din partea conducerii raionului Dubăsari, oaspeților veniți, în special, pentru a marca și aprecia roada obținută de agenții economici din raion.  
Şeful Direcţiei agricultură şi cadastru, dl Sergiu Guvir a adus un mesaj de felicitare adresat tuturor lucrătorilor din sectorul agroalimentar al raionului, pentru munca nobilă de plugar pe care o îndeplinesc zi de zi, necătând la condiţiile dificile, aducându-ne pe masă pâinea cea de toate zilele.
De asemenea, dl Guvir a menţionat că ,,sectorul agroalimentar are o pondere semnificativă în economia raionului cât şi a Republicii Moldova în întregime, iar un număr important de persoane sunt implicate în producerea şi prelucrarea producţiei agricole”.  
Din suprafaţa totală a raionului Dubăsari de 30 922 ha, terenurile cu destinaţie agricolă constituie 19 090 ha, în cadrul raionului activează 2 cooperative agricole, 52 de societăţi cu răspundere limitată, în jur de 450 gospodării ţărăneşti şi un şir de persoane fizice care se ocupă cu creşterea şi comercializarea producţiei agricole.
Cu diplome din partea Consiliului raional Dubăsari, prime băneşti, au fost menționați circa 60 de fruntaşi din gospodăriile agricole pentru munca depusă în activitatea profesională, veteranii în număr de 22 persoane care au dedicat toată viaţa agriculturii, slujirii gliei, trei doamne, conducătoare ale întreprinderilor agricole şi trei tineri specialişti angajaţi în sectorul agroalimentar din gospodăriile agricole din raion.
Pentru ca sărbătoarea să fie şi mai frumoasă, au fost organizate şi expoziţii tematice sub genericul unic „Toamna de aur”, la care au luat parte primăriile din raion, cu exepţia primăriilor c. Cociei şi primăria s. Marcauţi, instituţiile de învăţământ preuniversitar, liceele şi gimnaziile, Aparatul președintelui raionului, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Dubăsari, Direcţia economie, buget și finanțe, Direcţia învățământ general,  ÎMSP Centrul de sănătate Dubăsari, Consiliul raional de tineret şi un număr mare de meşteri populari din raion şi din raioanele vecine.
Conform tradiţiilor stabilite pe parcursul anilor, Preşedintele raionului dl Grigore Policinschi însoţit de către vicepreşedinţii raionului şi oaspeţii prezenţi la festivitate, au vizitat toate expoziţiile frumos amenajate şi cu bucate tradiţionale gustoase, exprimate prin diferite forme de amenajare ca beci, casă mare, ograda gospodarului, nuntă şi alte obiceiuri ale poporului moldav. Pentru care le mulţumim frumos la toţi participanţii pentru implicare activă la măsura dată şi menţionăm creativitatea, diversitatea în amenajarea cu gust a expoziţiilor prezentate.
Au participat la serbarea dată şi meşteri populari, care la fel, au fost menţionaţi cu Diplome pentru participare la Expoziţia „Toamna de aur” şi cu câte un premiu bănesc.
În cadrul sărbătorii, conform scenariului întocmit anterior de către Direcţia cultură şi turism a fost petrecut Concursul vinului de casă, monitorizat de către specialiştii de la combinatul de vinuri „Buket Moldavii”. În urma degustării de către membrii Comisiei au fost apreciaţi şi menţionaţi, cu Diplomă şi cu câte un premiu bănesc, următorii participanţi:
    Locul I – nr 28, dna Bolgari Valentina, s. Doroţcaia
    Locul II – nr 7, dl Brînză Igor, s. Molovata
    Locul III – nr 46, dl Bacioi Anatolie, s.Doroţcaia.
Pe parcursul întregii sărbători am avut parte de un frumos program artistic, moderat, ca şi toată partea festivă, de către dna Violeta Tolstenco, susţinut de către colectivele artistice din raion, elevii Şcolilor de arte din Coşniţa şi Doroţcaia, colectivul folcloric „Flori de măr”, grupul vocal „Armonie”, colectivul de dans „Doruleţ”, Colectivul artistic din s. Corjova, creaţiile dlui Boris Grigoriev, formaţia de muzică uşoară „TIMPUL” Holercani şi desigur colectivele artistice ale oaspeţilor din Ucraina cărora le aducem cele mai calde mulțumiri pentru susţinerea artistică.
Din partea Direcţiei agricultură şi cadastru aducem sincere mulţumiri, Preşedintelui raionului Dubăsari dlui Grigore Policinschi, Vicepreşedinţilor raionului, Secretarului Consiliului raional, preşedinţilor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului raional, Consilierilor raionali, Șefilor direcţiilor, secţiilor şi colaboratorilor, Instituţiilor de învăţământ pentru implicare, organizare şi susţinere în petrecerea Festivalului  „Toamna de aur2018”.
 
 Serghei GUVIR,
șef Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Festivalul internaţional „Toamna de aur 2018” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta