Harta site-ului
Ajutor
Fără irigare nu avem un viitor, prin asociere vom izbuti!
Fără irigare nu avem un viitor, prin asociere vom izbuti!

E timpul deja ca agricultorii din r. Dubăsari să treacă la o cultură de înaltă valoare adăugată, deci de a reduce cultivarea culturilor spicoase în favoarea fructelor, legumelor, cartofului, poate şi a sfeclei.
Un hectar de cartofi aduce un venit, cît de pe 15-20 ha de grîu. Meleagurile noastre au atîtea resurse naturale şi soluri fertile, condiţii climaterice favorabile, păcat să nu le folosim: aici suntem competitivi, deoarece porumbul şi spicoasele putem să le cultivăm doar pentru necesităţi personale: pentru zootehnie, creşterea păsărilor ş. a.
Pentru a coace pîine putem să ne asigurăm personal cu grîu fără probleme, dar să luam în consideraţie că ar trebui să recoltăm nu 3 ci 6 tone de pe un ha de spicoase. Însă cartofii şi legumele fără apă nu le putem creşte, viile şi livezile fără irigare de asemenea sunt necompetitive, deaceea fără irigare viitor nu avem. În unele ţări pentru canale şi sisteme de irigare sunt cheltuite miliarde, însă Dumnezeu ne-a dăruit aproape Nistru cu o apă perfectă pentru a iriga. În localităţile noastre ar trebui să fie suficienţi utilizatori de apă, trebuie să se găsească un agricultor care va veni şi va spune: Vreau! şi Ce să fac?

În privinţa aceasta la 27 noiembrie 2011 în incinta primăriei Coşniţa a avut loc adunarea de constituire a Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare unde au fost invitaţi şi au participat vicepreşedintele raionului Dubăsari dna Raisa Spinovschi, specialiştii Direcţiei agricultură şi cadastru. De rînd cu fondarea Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) "Coşniţa” şi dezvoltarea activităţilor de reabilitare a Sistemului Central de Irigare (SCI) 12-3 Coşniţa, Activitatea Reforma Sectorului de irigare (ARSI) şi Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPMM) dezvoltă activităţi similare de creare şi fondare a AUAI şi repunerea în funcţie a încă 10 SCI: Blindeşti, 14-2 Criuleni, 14-11 Puhăceni, 14-13 Roşcani ş. a. Cele 11 SCI din cadrul proiectului au o capacitate de deservire de peste 15 mii hectare de terenuri agricole, cu o acoperire a peste 26 de localităţi şi de asigurare a accesului la apă pentru irigaţii pentru circa 9400 explotaţii agricole.
Implementarea nemijlocită a ARSI este asigurată de echipa locală şi specialiştii organizaţiilor implimentatoare: companiei internaţionale Euroconsult Mott Macdonald şi partenerului local Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA). ARSI are ca scop asigurarea accesului pe termen lung la surse de apă pentru irigare, prin asigurarea tranziţiei beneficiarilor de proiect la cultivarea culturilor cu valoare adăugată înaltă cu implimentarea tehnologiilor intensive şi sporirea securităţii alimentare. Componentele ARSI, prin sub-activităţile Transferul Managmentului în irigare (TMI) şi Managmentul Bazinelor Hidrografice (MBH) dezvoltă şi vor asigura, în perioada anilor 2010-2015 crearea, fortificarea şi transferul managmentului a 11 SCI la 11 AUAI noi create; îmbunătăţirea gestionării resurselor acvatice, prin asigurarea monitorizării cantităţii şi calităţii lor, şi asigurarea managmentului durabil al bazinelor hidrografice din Republica Moldova.
În aria SCI 12-3 Coşniţa în perioada februarie – noiembrie 2011 ARSI, a implimentat o serie importantă de activităţi rezultatul căror se întruchipează astăzi prin fondarea Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii "Coşniţa”. În această perioadă în conlucrare cu operatorii de terenuri agricole din localităţile Coşniţa şi Pîrîta din aria SCI 12-3 Coşniţa au fost organizate de ARSI următoarele activităţi:
-Compania de informare şi comunicare cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale la nivel raional, a primăriilor Coşniţa şi Pîrîta şi cu potenţialii beneficiari – operatori de terenuri agricole din aceste comune;
- identificarea operatorilor de terenuri agricole din aria SCI 12-3 Coşniţa;
- pregătirea şi remiterea scrisorilor de informare şi ofertei ARSI pentru operatorii de terenuri agricole identificaţi din aria SCI 12-3 Coşniţa şi invitarea lor la adunările comunitare;
- organizarea şi implementarea Campaniei de informare pentru toţi operatorii de terenuri agricole din aria SCI 12-3 Coşniţa în localităţile Coşniţa şi Pîrîta;
- organizarea adunărilor cu operatorii de terenuri agricole şi semnarea de către ei a Expresiei de Interes, care a atestat dorinţa şi necesitatea asocierii lor pentru formarea AUAI, în scopul de a prelua şi gestiona sistemul de irigare reabilitat şi funcţional;
- alegerea şi delegarea în cadrul adunărilor comunitare a membrilor Grupelor de Iniţiativă, cu respectarea principiilor de transparenţă, echitate socială, reprezentativitate după localitate, sector, suprafaţa de teren în gestiune, tip de proprietate, vîrstă, competenţă, autoritate şi egalitate de gen;
- alegerea şi constituirea în cadrul şedinţei comune a Grupelor de iniţiativă din comunele Coşniţa şi Pîrîta a Comitetului de Constituire a AUAI cu o componenţă de 11 membri, inclusiv: 7 bărbaţi şi 4 femei;
- elaborarea de comun acord cu membrii Comitetului de Constituire a documentelor de constituire a AUAI : Statutul Asociaţiei, Acordul de Constituire, Proiectul de Fundamentare şi Activitate Economică, Lista membrilor potenţiali şi Planul cadastral;
- discutarea documentelor de constituire cu membrii potenţiali a AUAI.
Voinţa operatorilor de terenuri agricole din aria SCI 12-3 Coşniţa, exprimată prin semnarea Acordului de asociere, a determinat organizarea şi iniţierea procedurii de înregistrare a Asociaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigare "Coşniţa”, care include la momentul actual o suprafaţă potenţială de irigare de peste 2800 ha şi un număr de circa 1400 de operatori de terenuri agricole, inclusiv: 697 persoane fizice şi juridice din com. Coşniţa şi 700 din s. Pîrîta. Fondarea AUAI iniţiată astăzi este doar unul din primii paşi de reabilitare şi repunere în funcţiune a SCI 12-3 Coşniţa. Fondarea şi fortificarea AUAI, reabilitarea şi transferul managmentului SCI de la stat la AUAI şi dotarea sistemului de irigare cu noi echipamente performante va permite operatorilor de terenuri agricole şi membrilor asociaţilor din satele Coşniţa şi Pîrîta să obţină, pe viitor, producţii înalte cantitative şi calitative de produse agricole, inclusiv cu valoare adăugată ridicată. Reabilitarea sistemului de irigare şi fortificarea AUAI va permite la fel dezvoltarea unei agriculturi performante şi implicit eradicarea sărăciei şi sporirea bunăstării populaţiei din aceste localităţi.
La finele Adunării de Constituire vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna Raisa Spinovschi a mulţumit grupului Programului Compact al Corporaţiei Provocările Mileniului, Proiectului "Tranziţia la agricultura performantă” a reformei sectorului de irigare, pentru lucrul organizatoric. Noului ales organ de conducere a AUAI Coşniţa le-a dorit succese şi perseverenţă în implementarea acestui Proiect.
Următoarea şedinţă a Adunării generale a AUAI Coşniţa a fost stabilită în a II decadă a lunii martie 2012.

Tatiana. Bulat,
Specialist principal
Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Fără irigare nu avem un viitor, prin asociere vom izbuti! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta