Harta site-ului
Ajutor
Examinarea în comun a problemelor din teritoriu
Examinarea în comun a problemelor din teritoriu

Serviciile desconcentrate şi descentralizate din raionul Dubăsari, conform programului de activitate raional aprobat pentru anul 2017, lunar se întrunesc în şedinţă de lucru. Astfel, la data de 7 februarie curent, primarii localităţilor şi şefii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din teritoriu s-au convocat în şedinţă operativă de lucru, prezidată de către Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore POLICINSCHI, unde s-au discutat cele mai stringente probleme.
Şedinţa a fost deschisă de către Preşedintele raionului, care a venit cu cuvinte de mulţumire în adresa celor care s-au implicat activ în organizarea şi petrecerea Şcolii tânărului conducător cât şi a activităţilor festive din localităţi şi anume - implicarea colectivelor din instituţiile de învăţământ şi cultură în desfăşurarea festivalului ,,Aho, aho răsună Nistrul".
Totodată, dl POLICINSCHI, a adus la cunoştinţă principalele măsuri planificate şi organizate pe parcursul lunii ianuarie a anului curent, iar conducătorii APL de nivelul I şi şefii serviciilor au informat despre activităţile planificate şi executate în perioada nominalizată.
Ulterior, privind sistematizarea măsurilor şi activităţilor pentru luna februarie, Preşedintele raionului a menţionat sarcinile de bază pentru activitate şi anume respectarea şi asigurarea intereselor cetăţenilor din teritoriu, respectarea cadrului legal existent şi nu în ultimul rând contribuirea la îmbunătăţirea activităţii tuturor instituţiilor din teritoriul raionului.
În cadrul şedinţei au fost abordate următoarele indicaţii şi solicitări: examinarea potenţialilor agenţilor economici care pot livra produse spre Federaţia Rusă; identificarea soluţiilor privind problema cadrelor medicale din s. Oxentea; implicarea IFS Dubăsari la seminarele, instruirile ce se organizează în teritoriu întru informarea şi educarea tinerilor privind normele legislative fiscale; coordonarea activităţilor de nivel raional cu serviciile raionale; pregătirea planurilor locale de măsuri pentru organizarea lunarului „Mărţişor 2017”; monitorizarea foilor de parcurs şi a şoferilor unităţilor de transport de către conducătorii ce deţin unităţi de transport cît şi respectarea regulilor de circulaţie; colaborarea între instituţiile publice din teritoriu privind achiziţionarea produselor alimentare de către instituţiile de învăţământ; alocarea autorizaţiilor comerţului interior; neadmiterea pe păşuni a animalelor neînregistrate; informarea publicului privind depunerea declaraţiilor pe venit pentru anul 2016 pînă la 30 aprilie; identificarea AO de utilitate publică din raion privind acordarea a 2% din impozitele pe venit; atenţionarea conducătorilor serviciilor, instituţiilor din teritoriu privind asigurarea activităţii viabile a structurilor din subordine pe perioada avertizărilor meteo şi altele.
Privitor la activitatea Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale şi executarea programului de acţiuni şi probleme depistate în luna ianuarie, având în vedere avertizările Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind ninsorile abundente şi temperaturile scăzute ce urmează a fi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, conducătorii de servicii, structuri, APL de nivelul I au menţionat că au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru asigurarea bunei activităţi a acestora, dificultăţi şi probleme majore nefiind înregistrate.
 

Alexandra VATAV,
specialist principal

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Examinarea în comun a problemelor din teritoriu - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta