Harta site-ului
Ajutor
Evaluările finale cu succes la clasele primare
Evaluările finale cu succes la clasele primare

În conformitate cu Legea Învăţămîntului, art.50 (3), în scopul evaluării competenţelor specifice în învăţămîntul primar, racordate la standardele de eficienţă a învăţării şi în baza Ordinului nr. 1038 din 01 noiembrie 2013, în zilele de 13 şi 15 mai s-au desfăşurat evaluările finale în clasele primare la limba şi literatura română şi matematică în scris.

La evaluare au fost admişi toţi elevii claselor a IV-a, indiferent de situaţia lor şcolară, adică toţi cei 327 de elevi din cele 15 instituţii din raion. Plicurile la ambele disciplini au fost deschise pe latura UNU, anunţată de către Agenţia de Asigurare a Calităţii în dimineaţa zilei de evaluare.

Pentru proba scrisă s-a acordat o oră astronomică (60 de minute). Sălile de clasă au fost pregătite pentru această activitate din timp. Elevii au fost repartizaţi cîte unul în bancă, pe clase, în ordine alfabetică.

Testele de evaluare au fost administrate de către 1 asistent în    fiecare sală de clasă (profesori din treapta gimnazială), desemnaţi prin ordinul directorului instituţiei de învăţămînt.

La evaluare s-au folosit doar pixul de culoare albastră şi rigla (fără creion şi ceruză). S-a atenţionat să fie respectat regimul ortografic şi caligrafic la rezolvarea testelor (desenele, sublinierile, corectările greşelilor de către elevi).

Pentru elevii cu CES au fost elaborate de către învăţători şi cadre didactice de sprijin teste conform PEI, fiind verificate şi aprobate de către directorul instituţiei. Testele au avut acelaşi punctaj (50 de puncte) ca şi testele de la Evaluare.

Verificarea testelor s-a efectuat în fiecare instituţie de învăţămînt, în conformitate cu baremele de corectare, elaborate centralizat de către Agenţie şi aplicate în ziua susţinerii evaluării, iar pentru elevii cu CES în conformitate cu baremele de corectare, elaborate de către învăţători şi cadre didactice de sprijin. Fiecare lucrare a fost verificată de către un învăţător, indicînd pe foaia de titlu scorul acumulat de către elev.

Evaluările au decurs prin toate etapele planificate, respectîndu-se întru totul Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţămîntul primar, anul 2013 – 2014,

În zilele desfăşurării evaluării finale au fost incluse în schema orară activităţi extracurriculare.

Aduc sincere mulţumiri managerilor, cadrelor didactice şi tuturor elevilor, care s-au implicat productiv în desfăşurarea evaluărilor finale la clasele primare.

Lilia Rusu, specialist în

învăţămîntul preşcolar/primar

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Evaluările finale cu succes la clasele primare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta