Harta site-ului
Ajutor
Evaluarea inițială - modalitate a asigurării calității în învățământul preșcolar
Evaluarea inițială - modalitate a asigurării calității în învățământul preșcolar

Cunoașterea potenţialului psihic, fizic, cognitiv, socio-afectiv, emoțional a capacităților de învățare ale fiecărui copil în vederea stabilirii nivelului de atingere al comportamentelor cu care copiii intră în grădiniță, contribuie la planificarea conținuturilor instructiv-educative în funcție de rezultatele evaluarii initiale, astfel asigurând calitate în învățământul preșcolar. Pentru a asigura calitatea procesului educațional la data de 9 noiembrie 2017 în incinta grădiniţei-creşă „Albinuța” satul Holercani s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic raional cu tema: „Modalități de desfășurare a evaluării inițiale în conformitate cu Standardele de invățare și dezvoltare la nivel de instituție de educație timpurie” conform planului de activitate al Secţiei management al curriculumului şi formare profesională continuă din cadrul Direcţiei învăţământ general Dubăsari. 
La seminar au participat educatorii grupelor mici, metodişti, directori din instituțiile preşcolare din raionul Dubăsari. Conform agendei seminarului teoretico-practic s-a asistat activitatea publică «Hora legumelor vesele» desfăşurată de dna Ecaterina Cimbir, educator grupa mică, activitatea exracurriculară «Festival televizat», educator Racu Tamara, grupa pregătitoare, Porubin Victor, conducător muzical și atelierul de lucru «Modalități de desfășurare a evaluării inițiale în conformitate cu SÎDC la nivel de instituție de educație timpurie» moderator Natalia Bacioi, specialist principal, metodist, SMCFPC, DÎG Dubăsari. Particitanţii au rămas plăcut surprinși de calitatea activităților desfășurate, deoarece au fost bine structurate și dirijate cu iscusință. Educatorii au utilizat diverse metode şi procedee selectate corespunzător particularităților de vârstă, au fost vizibile și relaţiile pozitive dintre educator – copil, copil-copil. Apogeul bunei dispoziţii a fost activitatea exracurriculară, ce ne-a oferit prelejul să fim martori ai emisiunei televizate de către canalul „Albinuța” din această instituție. Activităţile au fost apreciate de către participanţi cu calificativul „foarte bine”. 
În urma activității în atelierul de lucru cadrele didactice au constatat că cu cât îi vom cunoaşte mai bine pe copii, cu atât vom fi mai obiectivi în aşteptările pe care le avem pentru ei şi cu atât vom şti mai bine să-i susținem în dezvoltarea lor pentru a le asigura cele mai adecvate condiţii pentru a-şi împlini potenţialul. 
Sper că cele prezentate în cadrul seminarului teoretico-practic vor fi reflectate în activitatea tuturor particitanţilor la seminar, precum și împărtășirea celor văzute colegilor.
Secţia management al curriculumului şi formare profesională continuă aduce mulţumiri administraţiei şi întregului colectiv de educatori ai grădiniţei-creşe „Albinuța” s. Holercani pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului raional.

Natalia BACIOI,
specialist principal-metodist SMCFPC, DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Evaluarea inițială - modalitate a asigurării calității în învățământul preșcolar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta