Harta site-ului
Ajutor
Etapa zonală a Spartachiadei angajaților din învățămînt și știință
Etapa zonală a Spartachiadei angajaților din învățămînt și știință

 O dată la doi ani în Republica Moldova se desfăşoară Spartachiada angajaţilor din învăţămînt şi ştiinţă din cadrul sindicatelor de ramură a centrului territorial Chişinău. Spartachiada se organizează cu scopul propagării  în colectivele de muncă a culturii fizice şi sportului, modului sănătos de viaţă. Etapa zonală a fost organizată de către Centrul territorial al sindicatului, coordonată şi monitorizată de către Consiliul raional Dubăsari, Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport în colaborare cu Şcoala sportivă raională şi instituţiile de învăţămînt preuniversitar a r.Dubăsari. Perioada de desfăşurare a spartachiadei este alcătuită din patru etape: etapa locală, etapa raională, zonală şi finală. Sîmbătă la data de 25 aprilie  current  selecţionata r.Dubăsari alcătuită din 30 persoane conform probelor de sport a fost deplasată în or. Străşeni la etapa zonală a spartachiadei  între 6 raioane: (Străşeni, Dubăsari, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Orhei). La indicația dnei L.Braducean, șef DÎTS și susținerea pe deplin a Președintelui raionului Dubăsari dl Grigore Policinschi. S-a propus selecția membrilor echipelor la cele 6 probe de sport a programului Spartachiadei, responsabili de selectare, organizare și participare fiind numiți: dl Mihai Iaviţa, specialist principal în domeniul tineret şi sport, directorul Şcolii sportive raionale dl Vasile Nagalisov în colaborare cu Preşedintele sindicatului de ramură din r.Dubăsari dna V. Buzatu. La deschiderea oficială a spartachiadei s-au prezentat arbitrii pe fiecare ramură de sport în parte, după care a fost dat start competiţiilor. Este bine de menţionat faptul că  selecţionata r.Dubăsari s-a prezentat una din cele mai organizate şi bine pregătite echipă, avînd în faţa sa drapelul raionului, deservită cu echipament şi inventar  sportiv  necesar de către şcoala sportivă raională. În programul de evaluare a spartachiadei au fost introduse următoarele probe: “Volei- masculin”, “Volei-feminin, “Tenis de masă”, “Şah”, “Dame”, “Mini-fotbal”, “Sărituri în lungime de pe loc”. Un fapt foarte îmbucurător pentru echipele participante a r.Dubăsari a atins  scopul de a se plasa pe toate locurile premiante cum ar fi: Locul I Volei-masculin; Locul I – Tenis de masă;  Locul II - Şah; Locul II – Sărituri în lungime de pe loc; Locul III – Dame, Locul III – Volei (feminin), Locul III – Mini – fotbal. Aducem mulţumiri Președintelui raionului Dubăsari dl Grigore Policinschi, dnei L.Braducean șef DÎTS, Serviciului transport (dl Verlan D.), directorului şcolii sportive dl V.Nagalisov şi tuturor membrilor din fiecare echipă care s-au implicat pentru buna organizare şi desfăşurare a măsurii. Dorim baftă şi mult succes participanților din echipele de volei, şah şi tenis de masă a r.Dubăsari ( M.Iaviţa, V.Nagalisov, Ş.Cuşnir, V.Leca, L.Todirca, I.Leca), care vor completa selecţionata sectorului centru (Chişinău) şi vor participa la Spartachiada republicană - finală  care se va desfăşura în perioada lunii mai în or. Vadul lui Vodă.

 

                             Mihai Iaviţa, specialist principal în domeniul tineret şi sport DÎTS

                                          Nagalisov Vasile, director şcoala sportivă raională Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Etapa zonală a Spartachiadei angajaților din învățămînt și știință - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta