Harta site-ului
Ajutor
Elaborarea bugetului în bază de programe
Elaborarea bugetului în bază de programe

 

 Acesta este genericul seminarului,  organizat de către  secţia elaborarea şi administrarea bugetului al  Direcţiei finanţe Dubăsari.
 Pe  22 aprilie 2014, a fost organizat  un seminar  introductiv de instruire  în domeniul bugetării în bază de  programe.  La seminar au participat contabilii-şefi ai instituţiilor publice, finanţate din bugetul raional.  Acestea sînt instituţiile de învăţămînt preuniversitar,  Direcţia învăţămînt, tineret şi sport, Direcţia  Asistenţă socială, Direcţia finanţe, Aparatul preşedintelui raionului.
Întroducerea bugetelor  în bază de programe în raionul Dubăsari  va asigura transparenţa bugetului  local, va îmbunătăţi gestiunea financiară şi va arăta cât este de eficientă cheltuirea banilor în scop public.
Bugetarea pe programe este importantă prin faptul că aceasta face o relație clară între resursele alocate,  obiectivele care urmează să fie atinse și rezultatele obținute. Orice program sau subprogram trebuie să cuprindă o descriere succintă care să ofere informaţii generale şi explicaţii despre scopul şi structura programului.
De rind cu aceasta, participanţii au fost familiarizaţi cu aspectele vizînd organizarea internă a procesului bugetar, fiind discutate rolurile şi responsabilităţile diferitor subdiviziuni (direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului) în procesul de bugetare pe performanţă, şi anume:
·    Formularea scopului, obiectivelor, lista indicatorilor de performanţă;
·    Dezagregarea limitelor de cheltuieli pe programe/subprograme şi pe instituţii subordonate;
·    Asigurarea reflectării în buget a politicilor sectoriale de nivel naţional;
·    Monitorizarea şi analiza performanţei conform competenţei;
·    Formarea şi menţinerea bazei de date privind performanţa ;
·    Prezentarea rapoartelor de performanţă;
Începînd cu anul bugetar 2015, toate structurile publice cu finanţare de la bugetul raional ( nivelul II) sunt obligate să prezinte proiectul bugetului pe anul 2015 conform noii metodologii de bugetare pe programe.
Contabilii-şefi au avut ocazia de a adresa întrebări şi a primi răspunsuri de la specialiţtii secţiei elaborarea şi administarrea bugetului.
În cadrul şedinţei s-au abordat de asemenea şi întrebări frecvente legate de activitatea curentă a serviciilor contabile din cadrul instituţiilor participante la şedinţă. 
Întru asigurarea unei activităţi şi conlucrări fructuoase, echipa Direcţiei finanţe  este permanent dispusă de a oferi informaţii, instrucţiuni şi ajutor metodologic în ceea ce priveşte elaborarea bugetelor şi activitatea financiar-contabilă a ordonatorilor de credite.
                                                                                                                                   

Secţia elaborarea şi administrarea bugetului,
                                                                                                                                                                                 Galina Agatiev
                                                                                                                                                                                   Marina Gîncu

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Elaborarea bugetului în bază de programe - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta