Harta site-ului
Ajutor
,,Educaţie pentru toţi – educaţie pentru fiecare” - date totalizate despre incluziunea educaţională din instituţiile preuniversitare
,,Educaţie pentru toţi – educaţie pentru fiecare” - date totalizate despre incluziunea educaţională din instituţiile preuniversitare

Abordarea educaţiei din perspectiva drepturilor omului îşi propune un scop ce poate fi formulat simplu: asigurarea accesului fiecărui copil la educaţie de calitate, la valorificarea şi dezvoltarea la maximum a potenţialului individual. Procesul de incluziune educaţională decurge lent, dar ferm, instruirea copiilor cu CES  în şcoli generale fiind un  fenomen relativ nou. Pentru dezvoltarea acestui proces sunt depuse toate eforturile specifice domeniului, sunt implicaţi toţi factorii de decizie. La moment avem dezvoltate  servicii de suport pentru incluziunea educaţională prin funcţionarea Centrelor de resurse în instituţii, cadre didactice de sprijin şi cadre didactice  formate şi informate în domeniu, monitorizate  de  Serviciul de asistenţă psihopedagogică.  Astfel ne-am propus să informăm publicul despre realizările la moment în procesul incluziunii educaţionale, rezultat realizat din colaborarea cu partenerii educaţiei incluzive:
-   2013 -  53 copii au fost evaluaţi complex şi 43 reevaluaţi;
2014  - 40 copii au fost evaluaţi complex şi  reevaluaţi -84;
 - 2015 -  9 copii evaluaţi  de vârstă preşcolară, 65- vârstă școlară, 93- copii reevaluaţi;       
 -  2016 -  1 copil de vârstă preşcolară, 9 copii de vârstă şcolară evaluaţi complex, 3 copii de vârstă preșcolară, 144 de vârstă școlară au fost reevaluaţi.
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 avem următoarea situaţie:
După  forma de incluziune:  
Totală - 3 elevi din grădiniţe, 139 din învăţământul primar şi gimnazial.
Parțială - 2 elevi.
Ocazională - 9 elevi care au fost instruiţi la domiciliu.
După categoria CES , (Categoria CES conform UNESCO, 1995) avem copiii cu:
  • Dificultăți/dizabilități de învățare - 2 copii din grădiniţe /121copii,
  • Întârzieri/deficiențe mintale/dificultăți/dizabilități intelectuale/dizabilități severe de învățare 1/20
  • Deficiențe fizice/neuromotorii -7
Date generale despre copiii cu cerinţe educaţionale speciale:
Au învăţat după PEI( plan educaţional individualizat)  -145 copii cu CES,
Au trecut de la Curriculum modificat  la C.general  - 19 copii cu CES,
Au  absolvit clasa a IX-a cu certificat ASG/PEI  - 9 copii cu CES,
Au absolvit  clasa a IX-a cu certificat ASG (CG) în condiţii specifice – 1 elev cu CES,
Au absolvit cu adeverinţă (refuzul părinţilor de a susţine examenul ) 2 elevi cu CES,
În urma reevaluării au fost  retrase cerințele educaționale speciale (CES) la -19 copii cu CES, drept indicator de  progrese şcolare.
Din  cei 7 absolvenți din anul 2016 își continuă  studiile: în liceu-1, învățământ profesional-3, încadrați în câmpul muncii- 1,  2 - stau acasă.
Pentru toţi aceşti ani  a fost realizată  100% evaluarea/reevaluarea  copiilor referiţi pentru evaluarea complexă şi  multidisciplinară  a  dezvoltării  copiilor, pentru care au fost identificate necesităţile  specifice şi elaborate recomandări de către specialişti.  
Care a fost rolul SAP în asigurarea incluziunii copiilor cu CES?
1) Crearea și dezvoltarea la nivel de raion, în instituțiile de învățământ, a suportului multidisciplinar.
2) Consolidarea capacității instituționale și a specialiștilor pentru realizarea și implementarea ed.incluzive, sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copilului în viața comunitară, mediatizarea).
3) Stabilirea serviciilor de sprijin.
4)  Monitorizarea, coordonarea și evaluarea dezvoltării incluziunii.
5) Colaborarea intersectorială în problematica copilului în situații de  diferite dificultăți.
De care ajutor  mai au nevoie beneficiarii SAP?
a) în primul rând- baza financiară, pentru a oferi continuitate și funcționalitate serviciilor acordate.
b) în al doilea rând – asigurarea instituțiilor cu specialiști, ( psiholog, logoped, psihopedagog).
c) în al treilea rând –formarea  continuă a specialiștilor.
Pentru anul de studiu 2017-2018,  Serviciul de asistență psihopedagogică (SAP), continuă activitatea spre implementarea politicilor de stat în domeniul educației incluzive, organizarea evaluării şi acordarea asistenţei psihopedagogice. Iar comunitatea să ajute la incluziunea copiilor, prin colaborare, susţinere şi implicare.
                                                                                      Tatiana LUNGU,  şef SAP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

,,Educaţie pentru toţi – educaţie pentru fiecare” - date totalizate despre incluziunea educaţională din instituţiile preuniversitare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta