Harta site-ului
Ajutor
„Educaţia tehnologică” – obiect de studii cu caracter interdisciplinar
„Educaţia tehnologică” – obiect de studii cu caracter interdisciplinar

Motto:  „Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi  poate
îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege”
(Confucius)
   Conform planului de activitate al DÎTS, la 13 noiembrie 2013, în incinta Gimnaziului Marcăuţi, s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic cu subiectul ,,Dezvoltarea potenţialului productiv şi creator al elevului prin valorificarea capacităţilor sale cognitive şi aplicative la orele de educaţie tehnologică în clasele primare”, cu participarea învăţătoarelor claselor a III-a din toate instituţiile raionului.

    La prima etapă a agendei seminarului, doamnele învăţătoare Popa Ecaterina şi Rotari Nadejda au prezentat activităţi didactice: o oră publică la disciplina şcolară ,,Educaţia tehnologică” şi am avut ocazia să ne relaxăm la ora extraşcolară cu genericul ,,Toamna în ogradă la bunici”. Alături de învăţătoarea dna Rotari Nadejda, elevii şi-au prezentat munca: au recitat versuri despre toamnă, au dansat şi au cîntat, au prezentat chiar şi secvenţe video despre şcoala lor natală.

   La a doua etapă a agendei s-a efectuat de către cadrele didactice prezente la seminar, analiza activităţilor, reieşind cu concluzia că doamnele învăţătoare pun accent pe învăţare prin descoperire, cooperare, aplică metode interactive în activitatea cu copiii. Dumnealor contribuie la crearea mediului prietenos copilului, axat pe interesele şi necesităţile lui.

    La a treia etapă a seminarului toţi învăţătorii au fost antrenaţi în cadrul unui atelier de lucru, care a avut structura unei lecţii şi a oferit schimb de informaţii utile pentru fiecare participant.

    Pe parcursul desfăşurării atelierului am demonstrat, că „Educaţia tehnologică” este o disciplină cu caracter interdisciplinar, care contribuie la deschiderea orizontului elevilor pentru cunoaştere şi pentru stimularea creativităţii, la integrarea acestora în spaţiul social–economic şi în cel istorico-cultural al societăţii.  

    Prin conţinutul său, disciplina "Educaţia tehnologică” îl implică pe elev în descoperirea mediului în care trăieşte, îi oferă cunoştinţe privind lumea materială şi spirituală, îl iniţiază în confecţionarea unor lucrări simple, utile, necesare, rezultat al imaginaţiei şi al gîndirii lui creatoare.

  S-a modificat aspectul conceptual al disciplinei - aceasta nu urmăreşte sloganul "Formarea dragostei faţă de muncă”, ci ,,Formarea de convingeri şi priceperi de a munci”, ştiind că munca este principala sursă vitală pentru propria persoană şi pentru societate. Disciplina de învăţămînt "Educaţia tehnologică” asigură dezvoltarea potenţialului productiv şi creator al elevului prin valorificarea capacităţilor sale cognitive şi psihomotorice.

    La orele de "Educaţie tehnologică”, sarcinile de lucru pentru elevi au un caracter mai puţin structurat şi mai puţin stereotip; de asemenea, sunt mai relevante, fiind direct legate de nevoile şi preocupările cotidiene ale elevilor, ale familiilor acestora şi ale comunităţii locale.Totodată, sarcinile de lucru cer mai mult timp, pot solicita interesul şi efortul elevilor pe o perioadă de timp mai îndelungată decât o oră de clasă, multe devenind obiect al preocupărilor extraşcolare sau prelungindu-se în timpul lor liber. Din acest motiv, progresul elevilor la această disciplină nu se sesizează imediat. Disciplina pare ineficientă pe termen scurt celor care nu înţeleg că rostul ei este de a forma capacităţi aplicabile într-o sferă largă de situaţii. Achiziţiile în plan acţional şi atitudinal se obţin nu prin „predare” ci prin parcurgerea unor contexte de învăţare interesante şi provocatoare, în care implicarea personală, prezenţa celorlalţi şi continuitatea preocupărilor sunt definitorii. La lecţia de Educaţie tehnologică elevul nu priveşte aproape numai spre învăţător, ci şi spre colegi, spre obiectele supuse analizei, spre materialele, uneltele pe care le foloseşte, spre modelul şi instrucţiunile specificate de fişa tehnologică, spre ceea ce au realizat ceilalţi colegi. Toate acestea vor ajuta elevii nu numai să aspire, dar şi să atingă valorile comune ce se cer tuturor angajaţilor: profesionalism şi eficienţă, responsabilitate, corectitudine, etică şi integritate profesională, obiectivitate şi imparţialitate.

  Analizînd chestionarele care au fost oferite participanţilor pentru completare s-a constatat, că obiectivele seminarului au fost realizate şi învăţătoarele au obţinut un bun suport didactic informaţional şi o bună dispoziţie.

    Aduc sincere mulţumiri managerului Gimnaziului Marcăuţi, doamnei Nina Cazac, şefei de catedră ai claselor primare, doamnei Maria Postica pentru condiţiile oferite în desfăşurarea acestui seminar şi tuturor participanţilor, care s-au implicat productiv  în această activitate.

Rusu Lilia, specialist principal în problemele
învăţămîntului primar şi preşcolar

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

„Educaţia tehnologică” – obiect de studii cu caracter interdisciplinar - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta