Harta site-ului
Ajutor
Educaţia - o pregătire pentru viitor...
Educaţia - o pregătire pentru viitor...

„Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată
de secole, dar şi o pregătire pentru un viitor, în bună măsură, imprevizibilă.” (Jacques Delors )

La 03 decembrie a.c. în incinta Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chişinău s-a organizat Conferința profesorilor de Limba şi literatura română cu tema: „Orizontul cunoașterii prin lectură. Abordarea inter - și transdisciplinară a conținuturilor curriculare la Limba și literatura română”. Conferinţa a demarat cu motto - ul: "Pentru că ne aflăm astăzi în plină revoluţie a inteligenţei, trebuie să înţelegem că transdisciplinaritatea ne descoperă dimensiunea poetică a existenţei, traversând, așa cum am spus, toate disciplinele dincolo de ele. A nu se confunda însă, cu pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea." (Basarab Nicolescu)
Obiectivele conferinţei au fost bine stipulate şi au asigurat, din start, iniţiere în temă şi buna organizare şi desfăşurare.
-Stimularea unui parteneriat eficient între instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău și unele instituții din republică;
-Valorificarea competenței de lectură ca premisă în sporirea succesului școlar prin transcenderea granițelor diferitor discipline școlare;
-Familiarizării cadrelor didactice cu unele modele aplicative de abordare inter- și transdisciplinară în cadrul EL/ELA;
-Generalizarea experienței cadrelor didactice din municipiu prin promovarea inovațiilor educației și implicarea activă și creativă a elevilor în diferite activități educaționale;
-Asigurarea schimbului de experienţă la nivel de cadru didactic prin posibilitatea utilizării suportului de curs prezentat/oferit.
Elevii L.T. „Miguel de Cervantes” au deschis Conferinţa cu o prezentare scenică „Viața e un spectacol. O clipă generatoare de eternitate” după care elevii clasei a XI-a „B”, L.T. „Gh.Asachi”, prof. Bulat Natalia, au prezentat o secvență din atelierul practic la clasă.
Şedinţa plenară:
-Cuvînt introductiv – Tatiana Mistreanu, Doctor, şeful direcţiei inspecţie şcolară a DGETS;
-Cuvînt de salut - Boris Volosatîi, Doctor, Directorul LT „Gh.Asachi”;
-Cuvînt de felicitare – Aliona Zgardan, Doctor, conf. universitar, UPS „Ion Creangă”;
-Obiectivele Conferinței. Abordarea inter- și transdisciplinară în contextul educațional actual.
Delimitări conceptuale - S.Gîlcă, specialist principal, inspector şcolar la DGETS;
Profesori din or. Chişinău, din municipiu şi din republică au participat într-o sesiune de comunicări:
1. Dezvoltarea inteligențelor multiple prin abordarea interdisciplinară în cadrul EL/ELA – Bulat Natalia, drd., profesor, gr.did.Superior, L.T. „Gh. Asachi”
2. Interdisciplinaritatea o condiție a didacticii moderne - Tatiana Verdeș, dr., USM , gr.did.superior, IP L.T. „Ștefan cel Mare”
3. . Interdisciplinaritatea – factor de motivație pentru o învățare de calitate – Slavenschi Emilia, Plămădeală Larisa, prof. de limba și lit. română, grad did. I, Liceul Teoretic I.Hasdeu”
4. Abordarea/interpretarea diverselor tipuri de texte din perspectivă interdisciplinară - Tolstenco Violeta, Specialist principal Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Dubăsari, profesor L.T. „M.Eminescu”, Dubăsari.
5. Tehnici de abordare a textului literar din perspectiva interdisciplinară. Cimpac Natalia, profesoară de limba și lit. română, grad didactic I, L.T. „ Gaudeamus”.
6. Realizarea interdisciplinarității în cadrul atelierului de discuție în baza poeziei „Mă rog...” de Gr.Vieru.- Erhan Tatiana, profesor , Gimnaziul „I.Creangă”, Teleșeu, raionul Orhei
7. Dramatizarea - o metodă interactivă cu o forță persuasivă de Abordare a conținuturilor curriculare la limba și literatura română. Malinovschi Liuba, professor în LT „Miguel de Cervantes”
8. Aspecte socio-istorice în romanul „Zahei Orbul “ de V. Voiculescu. Cechina Tatiana, prof. de istorie, gr. did. I, Pîrţac Mariana, prof. de limba și lit. română, gr.did. Sup., LT „ Gh. Asachi”
9. Abordarea inter- și transdisciplinară în cadrul prezentării de carte : „O călătorie spre centrul Pămîntului” de Jules Verne. Lungu Angela, prof. în LCI „Prometeu-Prim”, grad didactic I
10. Cunosc lumea eroilor lui Jules Verne (lecție de literatură română și geografie) . Ponomari Tatiana, prof. de limba și lit. română, grad didactic Superior, L.T. „ Gaudeamus”
11. Ecranizarea ca resursă de asigurare a dimensiunii interdisciplinare în cadrul atelierului de lectură și discuții. Oleinic Viorica, profesor în LCI „Prometeu-Prim”, grad didactic I
12. Interferenţe culturale şi ştiinţifice (fizico-mecanice) în romanul “Zahei Orbul “ de Vasile Voiculescu” - Rusu Tamara, profesoară de fizică , grad did. Sup., Pîrţac Mariana, prof. de limba și lit. română, grad. didactic Superior, L.T. „ Gh. Asachi”
13. Valorificarea competențelor lectorale din perspectiva transdisciplinarității. Zaharia Diana, profesor în L.T. „A.Mateevici”, grad didactic II
14. O carte pe lună. Revenco Natalia, profesor, LT „M.Viteazul”, gr.did.Sup.
15. Adolescenţa reflectată în „Tentațiile unui tînăr miop”, de Mircea Eliade - Gorincioi Taisea, profesor, grad didactic doi, Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”, or. Sîngera
16. Un model conceptual de predare a romanului prin prisma istoriei imediate: „Unchiul din Paris” de A. Busuioc. Cilibic Silvia, profesor, L.T .„Pro Succes”
17. Interpretarea fractalică a literaturii. Apolonic Olga, profesor, L.T. „ Mircea cel Bătrîn”
Toate comunicările au fost prezentate la un nivel înalt şi au demonstrat profesionalism în domeniu.
În concluzie: „Disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeti ale unuia si aceluiași arc: cel al cunoașterii.” (Basarab Nicolescu)

V. Tolstenco, Inspector şcolar, DÎTS

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Educaţia - o pregătire pentru viitor... - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta