Harta site-ului
Ajutor
Educaţia incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar prin parteneriatul grădiniţă-familie-SAP
Educaţia incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar prin parteneriatul grădiniţă-familie-SAP

                                          ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".   (Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole)

  Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică conform planului de activitate realizează periodic vizite de lucru în instituţiile de învăţămînt preşcolar din raionul Dubăsari în scopul evaluării complexe a copiilor din grădiniţe. Atenţie sporită l-i se acordă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care au o diagnoză complexă ca paralizie cerebrală infantilă, surditate bilaterală sau parţială, reten’ie în dezvoltare psihică şi desigur, tulburări de limbaj. Astfel, ţinem să evidenţiem nişte calităţi moral-spirituale pe care ar trebui să le deţină fiecare actor implicat în educarea unui copil preşcolar. Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel ca ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii cătoţi sunt egali şi merită aceleaşi recompense. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator, să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi, logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi, grădiniţă şi SAP presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la dezvolatarea individualizată a propriului copil, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii.

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. Astfel, Serviciul de Asistenţă Psihopedagocică (SAP) susţine acest parteneriat şi este disponibil pentru orice mişcare care rezultă un progres.

                                                                                                                   Baltaga Nadejda, psiholog SAP

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Educaţia incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar prin parteneriatul grădiniţă-familie-SAP - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta