Harta site-ului
Ajutor
Educaţia incluzivă asigură drepturi egale de dezvoltare pentru toţi copiii.
Educaţia incluzivă asigură drepturi egale de dezvoltare pentru toţi copiii.

       ,, Fiecare copil învaţă în stilul, ritmul şi  particularităţi.

                                Dar,  fiecare ............ învaţa,,

                                                                             ( E.Vrăsmaş)

   Reuşita  implementării educaţiei incluzive depinde nu numai de Ministerul Educaţiei, dar şi de toţi actorii implicaţi în acest proces, de aceea este necesară continuarea unui eficient parteneriat, real între structurile guvernamentale, autorităţile publice locale, societatea civilă.    Promovarea Educaţiei incluzive a dus la apariţia unui şir de acte legislative şi o schimbare provocatoare a întregului sistem de educaţie şi protecţie a copilului, schimbări în domeniul legislativ, financiar, încheieri de parteneriate. În acest context în perioada 24-26 martie 2015, pentru şefii Serviciului de asistenţă psihopedagogică  a fost organizat un seminar republican. Fiind de fapt un program de formare continuă în domeniul educaţiei incluzive din cadrul proiectului ,,Transformarea  sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi promovarea educaţiei incluzive,, cu suportul UNICEF.  Din cadrul Centrului republican de asistenţă psihopedagogică (CRAP), director d.Virginia Rusnac, dr. în psihologie şi Svetlana Curilov, psihopedagog special, vice –director, au fost moderatori principali ce ne-au ghidat în aceste trei zile, urmînd o colaborare eficientă între noi, ca  şefii SAP-urilor, parteneri direcţi  cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei. În agenda seminarului au fost analizate documentele normative recent aprobate. Împreună cu d-na Viorica Marţ, consultant superior Directia Învăţămînt preuniversitar, al Ministerului Educaţiei, au fost puse  în discutie: metodologia   de evaluare a dezvoltarii copilului; metodologia de funcţionare a centrului de resurse pentru educaţia incluzivă; instrucţiuni de organizare a instruirii la domiciliu; instrucţiunile  privind procedurile specifice  de examinare  a elevilor cu cerinţe educationale speciale. Din momentul implementării educaţiei incluzive, şcolile din republică au optat pentru diverse modele de bune practici incluzive propuse şi susţinute financiar de diverse ONG-uri  active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei. Fiecare reuşind  să devină ,,modele de succes,, cu  probleme unice zi de zi. Aceasta a determinat tot mai sigur necesitatea elaborării unei metodologii comune privind implementarea educaţiei incluzive la nivel de şcoala, aprobată si aplicată pentru toata ţara. Primii  paşi  în această direcţie au fost începuţi în a II-a zi a seminarului, activitate desfaşurată  în ateliere tematice,  în cadrul cărora au fost implicaţi toţi în elaborarea modelor:  baza de date,nomenclatorul dosarelor pentru o funcţionare eficientă, indicatorii de performanţă în evaluarea calitativă a activităţii serviciului. Prezentarea modelelor au provocat discuţii, dezbateri, schimb de opinii, de experienţe, urmînd  în etapa ulterioara ca temă pentru acasă, să fie  revizuite,  completate, apoi să urmeze etapa de aprobare la Ministerul Educaţiei. În cadrul acestui seminar,  a fost oferită posibilitatea de a participa la trainingul ,,Managementul timpului,, condus cu succes de Vitalie Popa, vice-director Axa Management Consulting, fiind o formare în domeniul gestionării corecte a timpului, analizînd bariere, factori si priorităţi cu modele de transpunere a acestora în planurile de activitate operaţionale. Finalizarea seminarului a decurs festiv, fiind înmînate  certificate pentru toţi specialiştii formaţi în domeniu, în cadrul acestui proiect de nivel republican. Sunt sigură că fiecare participant al acestui seminar a remarcat importanţa şi relevanţa subiectelor abordate, buna organizare, şi profesionalismul specialiştilor de la CRAP. Fiecare a contribuit  prin implicarea  sa în activităţile seminarului, continuînd acest proces „ incluziune”, dar totodată conştiintizînd  că  sunt încă diverse  probleme locale, care doar prin colaborare, sprijin şi parteneriat eficient vor fi soluţionate, asa precum noi avem tot sprijinul Consiliului Raional şi Directiei  Învăţămînt Tineret şi Sport Dubăsari în realizarea obiectivelor propuse.

Ca şef al Serviciului îmi asum toată responsabilitatea de a oferi informaţia nouă ca suport necesar unei mai bune implementări a educaţiei incluzive în raion, organizînd marţi 07.04.2015, un seminar metodologic cu preşedinţii Comisiei multidisciplinare intraşcolare  din instituţiile preuniversitare.

                                                                                                                   Tatiana  LUNGU  - şef Serviciul de

                                                                                                                          asistenţă psihopedagogică.

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Educaţia incluzivă asigură drepturi egale de dezvoltare pentru toţi copiii. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta