Harta site-ului
Ajutor
Educația fizică – sursă de energie a copiilor preșcolari
Educația fizică – sursă de energie a copiilor preșcolari

,,Dacă îți pasă de tine însuți, vei face sport,
Dacă îți pasă de familia ta, vei încuraja la practicarea lui,
Dacă îți pasă de societate, vei contribui la promovarea SPORTULUI.”
Educaţia fizică a copiilor preşcolari are ca scop educarea unei generaţii de tineri sănătoşi, viguroşi, rezistenţi, puternici, agili şi capabili de muncă.
Pe lângă activităţile desfăşurate în mediul familial, grădiniţa este instituţia în care copiii pot să-şi satisfacă dorinţa de mişcare, locul unde se realizează exerciţiile şi jocurile necesare pentru dezvoltarea lor fizică. Frecventând grădiniţa, copilul este controlat sub toate aspectele dezvoltării şi creşterii lui. La intrarea în grădiniţă bagajul de deprinderi motrice al copilului este redus, însă pe parcursul activităţilor de educaţie fizică acesta se îmbogăţește, deoarece jocul îl ajută să-şi controleze pornirile şi sentimentele.
Cele mai importante forme ale practicării educaţiei fizice în instituțiile de educație timpurie sunt următoarele: activităţi frontale de educaţie fizică, gimnastica matinală, plimbările, excursiile, jocurile sportive şi alte forme în afara activităţilor obligatorii cum sunt: serbări sportive, întreceri şi concursuri sportive, demonstraţii sportive.
Pentru promovarea experienței avansate în domeniul respectiv, la data de 15 noiembrie 2018, în incinta instituției de educație timpurie ”Izvoraș” s. Oxentea, s-a desfășurat seminarul teoretico-practic raional cu genericul ,,Educația fizică – sursă de energie a copiilor preșcolari”.
Participanții au avut prilejul să asiste la: activitatea obligatorie-frontală de educaţie fizică, desfășurată de dna Ana Bejenari, educator, grupa-creșă ,,Lăcrămioara” (1,6-2 ani), gimnastica matinală, responsabil Maria Borș, educator, grupa mică ,,Toporaș” (2-3 ani) și distracția sportivă ,,Facem sport cu toți de mici – să fim ca Ștefan de voinici” moderatori: Veronica Portaresco, educator, grupa pregătitoare ,,Ghiocel” (6-7 ani) și Mihail Andrieș, conducător muzical.
Activitatea extracurriculară a fost măsura ce nu numai că a creat buna dispoziţie tuturor celor prezenţi, dar a fost şi o evaluare a performanţelor copiilor din grupa pregătitoare în ce priveşte competențele obținute la educația fizică, plasticitatea în timpul dansurilor, astfel demonstrând dezvoltarea lor fizică ,,adevărați nepoței ai lui Ștefal cel Mare”.
Toate activitățile organizate cu pricepere, structurate minuțios în concordanță cu particularitățile de vârstă ale copiilor, au contribuit la creşterea bunei dispoziţii a copilașilor, au ajutat la disciplinarea colectivului de copii şi la formarea deprinderii de a practica zilnic sportul.
Un bun educator nu poate fi decât acela care-l învaţă pe copil să devină o persoană puternică şi responsabilă, armonioasă, dezvoltată fizic şi psihic.
Activităţile au fost apreciate de către participanţi cu calificativul „foarte bine” şi „excelent”. Sper că cele prezentate în cadrul seminarului teoretico-practic vor fi reflectate în activitatea tuturor particitanţilor la seminar.
Secţia management al curriculumului şi formare profesională continuă aduce mulţumiri administraţiei şi întregului colectiv de educatori ai grădiniţei-creşe „Izvoraș” s. Oxentea, pentru buna organizare şi desfăşurare a seminarului raional.


Natalia BACIOI, specialist principal metodist SMCFPC, DÎG

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Educația fizică – sursă de energie a copiilor preșcolari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta