Harta site-ului
Ajutor
Ședința Rețelei Centrelor de Resurse pentru Tineret
Ședința Rețelei Centrelor de Resurse pentru Tineret

   În perioada 4-5 noiembrie 2014 , Vladimir Dicusar specialist din cadrul Serviciului promovarea politicilor pentru tineret raionul Dubăsari la invitaţia Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA , a participat la Şedinţa Reţelei Centrelor de Resurse pentru Tineret, cu tematica ,, Estonia şi Republica Moldova – dezvoltarea politicilor pentru tineret 2012-2014” , organizată în cadrul proiectului ,, Sinergii pentru viitorul tinerilor ”, şedinţă care s-a desfăşurat în oraşul Soroca – Capitala Tineretului 2014.
   În cadrul acestei întruniri, specialiştii din domeniul tineret au avut posibilitatea să facă cunoştinţă cu structura şi modul de funcţionare a Centrelor de tineret din Republica Moldova şi Estonia, au fost identificate similitudinile precum şi aspectele care deosebeşte ţările la capitolul prestării serviciilor pentru tineri. În cadrul lucrului în grupuri au fost abordate formele de finanţare, serviciile de acreditare şi importanţa cooperării centrelor de tineret din Moldova şi Estonia cu autorităţile publice centrale şi locale. De asemenea au fost specificate barierile cu care ne confruntăm în realizarea activităţilor de promovare a politicilor de tineret, precizînd totodată şi modalităţi de depăşire a acestora. Participanţii s-au arătat entuziasmaţi şi dispuşi de a întemeia o colaborare eficientă şi de a realiza proiecte comune, acest fapt venind să contribuie vădit la apropierea nu doar culturală dintre Estonia şi Republica Moldova ci şi la dezvoltarea unei platforme eficiente de lucru pe segmentul tineret, implicarea tinerilor în procesele decizionale şi alte aspecte ce ţine de cultivarea valorilor democratice, dezvoltarea unei societăţi active, în care tinerii sunt forţa motrice ce aduce schimbări cu caracter evolutiv.  Acest schimb de experienţă este foarte benefic, participanţii avînd posibilitatea de a culege acele elemente noi, care ar ajuta la realizarea scopurilor şi valorilor promovate de către Centrele de tineret, şi nu în ultimul rînd, această colaborare este  un imbold pentru ajustarea legislaţiei la capitolul tineret, implementarea unor politici de tineret corecte şi productive. Remarcabil este faptul că în Estonia , în cadrul universităţilor activează facultăţi care se specializează pe pregătirea specialiştilor de tineret, un element inovator şi eficient, element care considerăm că merită a fi preluat şi introdus şi în Republica Moldova.

                                                                          Vladimir Dicusar, Serviciul promovarea politicilor pentru tineret

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința Rețelei Centrelor de Resurse pentru Tineret - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta