Harta site-ului
Ajutor
Ședința extraordinară a Consiliului raional Dubăsari
Ședința extraordinară a Consiliului raional Dubăsari

În conformitate cu prevederile art.45, 53 din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă, că prin Dispoziţia preşedintelui raionului Nr. 65-n din 20.05.2020, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional, care va avea loc pe data de 25 mai 2020, ora 1400, în Casa raională de cultură s. Coşniţa, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la expunerea la licitaţie de vânzare a Casei de odihnă a Consiliului raional.
    Raportor: Gr.Filipov, preşedintele raionului.
2. Cu privire la demolarea unui bun imobil.
    Raportor: S.Grigoriev, vicepreşedintele raionului
3. Cu privire la rezultatele activităţii ÎM COCT ,,Prietenia” în anul 2019 şi sarcinile prioritare de activitate în anul 2020.
    Raportor: A.Stasev, contabil-şefIM COCT ,,Prietenia”
4. Cu privire la corelarea bugetului.
     Raportor: L.Cazac, şef Direcţie economie, buget şi finanţe.
5. Cu privire la activitatea IP “Incubatorul de Afaceri Raionul Dubăsari” pentru anul 2019 şi sarcinile prioritare pentru anul 2020.
     Raportor: G.Sandu, administrator IARD
6. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 1/11 din 20.03.2020 ,, Cu privire la executarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional în anul 2019 şi operarea unor modificări în Programul pe anul 2020”.
    Raportor: E.Nicolaev, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
7. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat a Deciziei Consiliului raional nr. 1/21 din 20.03.20 ,,Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr.05-20 din 26.12.2019„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020  în lectura a doua”.
   Raportor: M.Jimbei, secretarul Consiliului raional
8. Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 02-02 din 07.11.2019 ,,Cu privire la instituirea comisiilor consultative de specialitate”.
   Raportor:  Gr.Filipov, preşedintele raionului
9. Cu privire la transmiterea documentaţiei de proiectare.
Raportor: E.Nicolaev, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului
10. Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr.5/6 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional”.
Raportor: G.Berzan, şef Secţie juridică şi resurse umane
Proiectele de decizii sunt publicate pe pagina web a raionului www.dubasari.md
Totodată, vă aducem la cunoştinţă, că şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului raional, în cadrul cărora vor fi examinate proiectele de decizii pentru şedinţa Consiliului raional din 25.05.2020, vor avea loc după cum urmează:
1. 25 mai, ora 10.00,  sala mare de şedinţe a Consiliului raional, etajul II.Comisia pentru problemele administrative, economie, buget şi finanţe (Preşedinte: Efimia Polivenco)
2. 25 mai, ora 12.00, sala mică de şedinţe a Consiliului raional, etajul III.Comisia pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi infrastructurii (Preşedinte: Driga Stefan)
3. 25 mai, ora 12.30, sala mare de şedinţe a Consiliului raional, etajul II.Comisia pentru problemele agriculturii, industriei prelucrătoare şi antreprenoriatului (Preşedinte: Driga Valeriu)
4. 25 mai, ora 13.00, sala mică de şedinţe a Consiliului raional, etajul III.Comisia pentru problemele învăţământ, tineret, sport, protecţie socială şi sănătate publică
(Preşedinte: Zlati Tatiana)
5. 25 mai, ora 13.20,  sala mare de şedinţe a Consiliului raional, etajul II.Comisia pentru dezvoltarea sectorului asociativ, relaţiilor transfrontaliere şi mass- media (Preşedinte: Grigore Policinschi)
Vă amintim, că în conformitate cu art.29, 35 ale Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari (aprobat prin Decizia CR N5/1 din 26.12.19) prezenţa membrilor comisiilor de specialitate la şedinţele acestora este obligatorie.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința extraordinară a Consiliului raional Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta