Harta site-ului
Ajutor
Ședința de lucru cu bibliotecarele școlare
Ședința de lucru cu bibliotecarele școlare

Bibliotecile din instituţiile de învăţământ sunt parte integrantă a sistemului de învăţământ şi participă la activitatea didactică, cultural-educativă, de cercetare şi perfecţionare. Aşadar, biblioteca școlară are ca obiectiv principal asigurarea posibilităţilor de informare, documentare, lectură, recreere şi studiu al elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic şi auxiliar, prin oferirea accesului nelimitat la fondul de carte (art. 128 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova).
Cu scopul de a vedea care este situația la capitolul asigurarea cu manuale a elevilor, graficul de activitate al bibliotecarului școlar în contextul de pandemie și realizarea planului de acțiuni elaborat încă în luna martie cu privire la ,,Anul lecturii”, la data de 15 octombrie 2020, bibliotecarele școlare din raionul Dubăsari s-au întrunit într-o ședință de lucru online.
Încă o dată s-a menționat faptul că conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.876 din 22.12.2015  Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor la treapta primară și gimnazială elevii sunt asiguraţi cu manuale gratuit, iar elevii din clasele liceale achită taxele de închiriere aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării (Ordin nr.766 din 03.08.2020 al MECC din Republica Moldova). Copiii din familiile vulnerabile beneficiază de manuale gratis în proporție de 10% din numărul total al elevilor din învățământul liceal din instituțiile de toate tipurile. Listele nominale ale copiilor scutiți de achitarea plății de închiriere a manualelor școlare se stabilește în comun acord cu diriginții şi urmează să fie aprobate de Consiliile de Administrație ale fiecărei instituții de învățământ.
Cu nerăbdare sunt așteptate manualele noi, mai ales limba străină pentru elevii din gimnaziu și liceu. Săptămâna viitoare în școli vor ajunge  Curricula la disciplinele școlare și Ghidul de implementare a curriculumului.
Cu părere de rău mai sunt restanțe în 6 instituții școlare ce ține de asigurarea cu manule, dar în ajutor vin manualele digitale postate pe saitul www.ctice.gov.md.
S-a acentuat faptul că indiferent de evoluția tehnologiilor, bibliotecarul trebuie să rămână în centrul activității bibliotecii. De aceea merită să fie organizate diverse activități cu cititorii întru promovarea cărții și a lecturii, dar cu respectarea tuturor măsurilor de protecție a sănătății.
Svetlana ISAICUL,
șef Centru metodic

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința de lucru cu bibliotecarele școlare - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta