Harta site-ului
Ajutor
Ședința de evaluare a procedurilor de realizare a proiectelor investiționale întru beneficiul cetățenilor raionului Dubăsari
Ședința de evaluare a procedurilor de realizare a proiectelor investiționale întru beneficiul cetățenilor raionului Dubăsari

Astăzi, 9 aprilie curent, în prima jumătate a zilei, Președintele raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI a convocat de urgență o ședință de lucru cu Secretarul Consiliului raional, Vicepreședintele raionului dl Valeriu SANDUL, conducerea Direcției construcție, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului, Direcției economie, buget și finanțe și a Secției administrație și servicii publice, colaboratorii Direcției juridică și resurse umane. Pe ordinea de zi a acestei ședințe au fost incluse spre examinare două întrebări stringente, ce țin de activitatea Consiliului raional Dubăsari, și anume: rezultatele desfășurării procedurii de achiziții publice cu privire la lucrările de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, și evaluarea etapei actuale a contractului de colaborare a Consiliului Județean Buzău și Consiliul Raional Dubăsari privind finanțarea proiectului de construcție a unei săli din cadrul ”COCT – Prietenia” satul Coșnița, destinate îmbunătățirii condițiilor de odihnă și instruire a copiilor și tinerilor din raion în această tabără .
Astfel, dna Lilia CAZAC, Șef Direcție economie, buget și finanțe, a informat pe cei prezenți că licitația electronică, programată pentru data de ieri 08 aprilie la ora 13.00, nu s-a desfășurat din motiv că a fost depusă o singură ofertă, pe când cadrul legal pentru executarea unor asemenea lucrări prevede participarea în cadrul procedurii a cel puțin trei agenți economici, prezentarea a minim trei oferte. ”Este un lucru foarte neplăcut, dar din lipsa ofertelor la licitație, noi trebuie să mergem la procedură de licitație repetată, ce înseamnă că lucrările de întreținere și reparație a drumurilor raionale nu este posibil de început. Așa prevede cadrul legal și noi trebuie să-l respectăm”, a menționat dl Grigore POLICINSCHI. Doamna Lilia CAZAC a relatat că ”La moment a fost depus anunțul pentru licitație repetată, care, conform cadrului legal, poate fi desfășurată abia peste 21 de zile, fapt ce desigur va tergiversa începerea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale și raionale”.
La fel au fost puse în discuție și examinate sarcinele și măsurile necesare de întreprins pentru urgentarea procedurii de realizare a proiectului comun încheiat între Consiliul Județean Buzău și Consiliului raional Dubăsari. Secretarul Consiliului raional, dl Sergiu GRIGORIEV a informat că la moment avem semnat Acordul de finanțare care urmează a fi aprobat prin Decizie la ședința Consiliului Județean Buzău, planificată pentru săptămâna viitoare, după care va fi posibil de purces la etapele următoare. Având în vedere importanța acestui proiect, Președintele raionului, dl Grigore POLICINSCHI a solicitat să fie emisă o Dispoziție cu formarea grupului de lucru – conducător Vicepreședintele raionului dl Valeriu SANDUL, pentru implementarea acordului cadru dintre CJ Buzău și CR Dubăsari la realizarea proiectului ” Condiții mai bune pentru odihna și instruirea elevilor din raion în cadrul Centrului raional de odihnă pentru copii și tineret- Prietenia”.
La finele ședinței a fost expusă speranța și cerința de a întreprinde toate măsurile ca toate serviciile raionale să se implice mai activ pentru urgentarea procedurilor de reparații, investiții, fiind respectate cerințele cadrului legal.
 
 
Tatiana GHERB,
Specialist principal, relații cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința de evaluare a procedurilor de realizare a proiectelor investiționale întru beneficiul cetățenilor raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta