Harta site-ului
Ajutor
Ședința Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului
Ședința Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului

Conform planului de activitate al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Dubăsari la 18 februarie 2015, s-a desfășurat ședința Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului cu următoarea ordine de zi:
1.    Cu privire la activitatea Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului în a. 2014 și aprobarea Planului raional de acțiuni al acestuia pentru anul 2015.  
Raportor: M. Jimbei, Președintele CRPDC.
2.    Cu privire la acţiunile întreprinse privind prevenirea cazurilor de tentativă de suicid și suicid în rîndurile minorilor.   
Raportor : O. Rotaru, inspector superior al Biroului siguranță copii.
3.    Cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind combaterea consumului de droguri și a stupefiantelor.
 Raportor: L. Braduceanu, șef DÎTS.

În urma raporturilor prezentate au fost aprobate 2 decizii și anume:

I. Cu privire la acțiunile întreprinse privind prevenirea  cazurilor de tentativă de suicid și suicid în rîndurile minorilor.
În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului”din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului”, Regulamentul de activitate a  Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului, şi avînd în vedere raportul prezentat de către  Biroul Siguranță Copii  al IP Dubăsari (dna O. Rotaru), Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului DECIDE:
1.  Se ia act de raportul prezentat :
    Se menționează activitatea și conlucrarea eficientă a Biroului siguranță copii cu toate instituțiile abilitate privind prevenirea și combaterea cazurilor de tentativă de suicid și cazurilor de suicid în mediul minorilor.
2. Biroul siguranță copii al IP Dubăsari (dna O. Rotaru) de comun acord cu APL de nivelul 1, DÎTS (dna L. Braducean), DASPF (dl V. Vancea), CSD (dl V.Sima):
      2.1 Va stabili un mecanism de informare reciprocă, imediată, privind cazurile de tentativă/sucid, și soluționarea problemelor care au determinat acest comportament.
      2.2 În fiecare caz aparte, în dependenţă de circumstanţele concrete, va alege formele adecvate de protecţie a copiilor, stabilind toate cauzele care au condiționat comportamentul autoagresiv.
 3. DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea),  CSD (dl V.Sima) și IP Dubăsari:
      3.1 Vor întreprinde măsurile necesare pentru consolidarea capacităților profesionale  a persoanelor care au contacte permanente cu copiii în domeniul educației, sănătății, protecției sociale, justiției, ordinii publice, privind situația psiho-socială a copiilor care manifestă comportament autoagresiv (au săvîrșit tentative de sucid)  întru asigurarea monitorizării situației acestora și prevenirea recidivei.
     3.2 Vor organiza acțiuni de sensibilizare a părinților cu înaintarea recomandărilor necesare privind modul de comunicare cu copiii și supravegherea acestora întru prevenirea victimizării, precum și prevenirea cazurilor de tentativă/suicid.
     3.3 Vor organiza în cadrul instituțiilor de învățămînt  campanii de informare în domeniul prevenirii cazurilor de tentativă de suicid și cazurilor de suicid în mediul minorilor, cu acordarea suportului informațional și organizarea activităților educative-culturale, cu implicarea specialiștilor în domeniu .
 4. Șefii vizați în deciziile CRPDC să țină la control problemele vizate în decizia dată.   
 5. Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează: DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea), CSD(dl V.Sima), Biroul siguranță copii a IP  Dubăsari (dna O. Rotaru), președinții comisiilor locale pentru protecția drepturilor copiilor .
 6.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului Raional pentru Protecţia  drepturilor copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.
II. Cu privire la activitatea Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului în a. 2014 și aprobarea Planului raional de acțiuni al acestuia pentru anul 2015
În scopul promovării interesului major al copilului în societate, realizării Convenţiei ONU „privind drepturile copilului” din 20.11.89, ratificată de Republica Moldova la 12.12.90, Legii Republicii Moldova nr. 338 – XII din 15.12.94 „Privind drepturile copilului”, Legea nr. 140 ,, Privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți,, și Regulamentul de activitate a  Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului şi avînd în vedere raportul  prezentat și planul de acțiuni pe anul 2015 al acestuia, Consiliul Raional pentru Protecţia drepturilor copilului DECIDE:
1. Se ia act de raportul prezentat :
   Se menționează activitatea și conlucrarea eficientă a tuturor organelor de resort.
2. Se aprobă Planul raional de acțiuni al Consiliului Raional pentru Protecția drepturilor copilului pentru anul 2015.
3. Să solicite de la CLPDC activitatea acestuia pe anul 2014 și planurile locale de acțiuni ale acestuia pentru anul 2015.
4. Vor  avertiza toți agenții economici care își desfășoară activitatea ( baruri, descoteci, cluburi de noapte etc.) după ora 23, să nu permită minorilor să fregventeze aceste localuri.
5. Responsabili pentru executarea prezentei decizii se desemnează: DÎTS (dna L. Braducean), DAS ( dl V. Vancea), CSD(dl V.Sima), Biroul siguranță copii a IP  Dubăsari (dna O. Rotaru), președinții comisiilor locale pentru protecția drepturilor copiilor.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui Consiliului Raional pentru Protecţia  drepturilor copilului, vicepreşedintele raionului, dna M. Jimbei.

Deciziile au fost votate unanim.

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
Secția Servicii Sociale

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința Consiliului Raional pentru Protecţia drepturilor copilului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta