Harta site-ului
Ajutor
Ședința Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului
Ședința Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului

    
La data de 20.03.2018, conform planului de acțiuni al Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului, a avut loc ședința de lucru cu următoarea ordine de zi:
- Cu privire la activitatea Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului în anul 2017 și aprobarea Planului de acțiuni al CRPDC pentru anii 2018-2019.
Raportor: Maria JIMBEI, președintele Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului.
- Cu privire la realizarea Planului comun de acțiuni în anul 2017 privind asigurarea drepturilor copilului, profilaxia și combaterea delincvenței juvenile. Prezentarea Planului de activitate al BSC al IP Dubăsari pentru trim. I al anului 2018.
Raportor: Ruslan Rotaru, Șef SP nr. 2 al IP Dubăsari.
Coraportori: DÎG, SAP, DASPF, CS.

Doamna Maria Jimbei, președintele Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului, în raport a menționat activitatea și conlucrarea eficientă a tuturor instituțiilor de resort întru realizarea acțiunilor pentru protecția drepturilor copilului și a solicitat implicarea mai efectivă a acestora de comun cu APL de nivelul unu în soluționarea fiecărui caz în parte.
S-a recomandat APL de nivelul I stimularea activității Consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului, elaborarea și aprobarea planurilor proprii de acțiuni, abordarea problemelor legate de asigurarea drepturilor copilului în cadrul ședințelor Consiliilor locale și luarea deciziilor respective în interesul major al copilului în societate.
În sarcina Inspectoratului de poliție (dl Bînțu Dorin) de comun cu APL de nivelul I și alte servicii de resort a fost pusă organizarea raidurilor în localurile de agrement și tragerea la răspundere conform prevederilor legale (Codul contravențional al Republicii Modova din 31.05.2009, art.14, capitolul II, art.63I), cu privire la admiterea aflării persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără însoțirea părinților sau a persoanelor care îi înlocuiesc, în localuri de agrement după ora 22.00 se sancționează cu amendă aplicată persoanei fizice, iar persoanei juridice amendă și privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
Având în vedere propunerile înaintate de către membrii Consiliului pentru îmbunătățirea activității acestuia a fost aprobat Planul de acțiuni al CRPDC pentru anii 2018-2019.
O decizie concretă a fost luată și în rezultatul examinării și dezbaterilor Raportului prezentat de către dl Ruslan Rotaru, șef SP nr. 2 al IP Dubăsari cu privire la activitatea Biroului Siguranță Copii pe parcursul anului 2017.
De către Biroul Siguranță Copii al IP Dubăsari de comun cu șefii de post și ofițerii de sector, au fost citite 257 lecții în toate cele 15 instituții de învățământ preuniversitare din raion, cu difuzarea filmelor documentare pe tematica ,,Traficul de ființe umane"-37 lecții, ,,Violența fizică și abuzul sexual" -38 lecții, ,,Răspunderea penală pentru comiterea infracțiunilor"-39 lecții, ,,Dauna consumului de droguri"– 51 lecții, ,,Alcoolul nu te face mare"– 43 lecții, etc. Au fost organizate și desfășurate 232 razii, dintre care cu reprezentanții organelor de protecție socială-43, Direcția învățământ general-26 și în comun cu medicii de familie-33.
A fost menționată implicarea activă a BSC, șefilor de post din localități de comun cu asistenții sociali, conducătorii instituțiilor de învățământ, lucrătorii medicali în vederea organizării și desfășurării mai multor activități pentru protecția drepturilor copilului, îmbunătățirea comunicării, informării acestora privind respectarea legislației în vigoare, dar și cunoașterea responsabilităților.
Un rol important în realizarea măsurilor de prevenție și combatere a delincvenței juvenile îl are administrația publică locală. Astfel, în adresa Consiliilor locale pentru protecția drepturilor copilului au fost expediate 9 prezentări pentru aplicarea măsurilor de influență publică și implicarea în soluționarea problemelor copiilor aflați în dificultate.
La moment, la evidența Biroului Siguranță Copii al IP Dubăsari, se află 11 minori, 2-fete și 9 băieți precum și 5 familii needucogene.
Dna Olga Rotaru, sp.superior al Biroului Siguranță Copii a prezentat planul de activitate al BSCal IP Dubăsari în combaterea delincvenței juvenile pentru trimestrul I al anului 2018.
De asemenea au luat cuvânt:
 -dnul Vancea Vladimir, șef  DASPF despre conlucrarea dintre  DÎG, IP Dubăsari, APL nivelul I, SAP, medicii și DASPF la soluționarea, educația, menținerea și asigurarea altor drepturi ale copilului;
- dna Braduceanu Larisa, șef DÎG despre implicarea mai activă a Consiliilor locale în realizarea acțiunilor privind  protecția drepturilor copilului;
- dna Chirița Irina, medic de familie la CS Dubăsari a adus mulțumiri pentru acordarea resurselor financiare în sumă de 50 mii lei pentru procurarea produselor lactate, adaptate pentru copii de până la un an, din familii socialmente vulnerabile;
-dna Tatiana Lungu, șef SAP a prezentat Planul de intervenție al SAP Dubăsari pe marginea cazurilor de violență asupra copiilor, supravegherea acestora întru prevenirea cazurilor de tentativă de suicid și suicid în rândurile minorilor.
Deciziile luate asupra problemelor abordate vor fi prezentate spre informare și executare serviciilor vizate și APL.
Ludmila GRAMA, specialist principal
în protecția drepturilor copilului

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta