Harta site-ului
Ajutor
Ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 27 septembrie 2017
Ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 27 septembrie 2017

La data de 27.09.2017, în conformitate cu Planul anual de acțiuni, s-a desfășurat ședința  Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, care a fost prezidată de către dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului pe probleme sociale, preşedintele Consiliului Consultativ.
În cadrul ședinței au fost examinate următoarele întrebări:
1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2017 – iunie 2018.
2. Cu privire la activitatea Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă în trimestrul III anul 2017 şi sarcinile de activitate pentru trimestrul IV curent.
 
Cu privire la aprobarea Planului de activitate
al Consiliului consultativ al AOFM
pentru iulie 2017 – iunie 2018

 În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 din Regulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
 1. Se ia act de informaţia prezentată.
 2. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Consultativ al AOFM pentru iulie 2017 – iunie 2018.
 3. AOFM Dubăsari v-a asigura realizarea Planului în cauză, cu implicarea instituțiilor abilitate.
 4. Controlul asupra realizării prezentei hotărâri se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.
 Cu privire la activitatea AOFM r-ul Dubasari
în promovarea politicilor pe piața forței de muncă
în trimestrul III anul 2017 și sarcinile de activitate
pentru trimestrul IV curent
În baza Legii 102-XV din 13.02.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pct. 19 din Regulamentul Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari în baza Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANOFM nr. 4 din 05.12.2003 și Planul anual de acțiuni al AOFM Dubăsari, Consiliul Consultativ al AOFM Dubăsari, DECIDE:
1. Se ia act de informaţia prezentată.
2. Se stabilesc sarcinile prioritare de activitate ale Agenţiei pentru pentru trimestrul IV 2017, şi anume:
        1. Realizarea măsurilor active de sporire a gradului de ocupare a populaţiei, în comun cu actorii din domeniul ocupării forței de muncă (administrația publică locală, agenţi economici), inclusiv prin organizarea seminarelor informative, a măsurilor de recrutare a personalului, stimularea mobilității forței de muncă, seminare training Clubul Muncii, etc.
 1. Implicarea activă a agenției în promovarea măsurilor de creștere a șanselor de ocupare pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din detenție, tineri sub 25 ani;
  1. Promovarea integrării pe piața muncii a lucrătorilor migranți, inclusiv persoane reîntoarse de peste hotare;
  2. Facilitarea acesului la un curs de formare profesională în corelare cu necesitățile pieții muncii și susținerea la încadrarea în câmpul muncii după absolvire;
  3. Organizarea Campaniilor de informare, pentru sporirea șanselor de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și a potențialelor victime ale traficului de ființe umane;
  4. Asigurarea, cu încadrarea în limitele bugetare, a mijloacelor pentru implimentarea sarcinilor prevăzute în programele de ocupare a forței de muncă;
3. Conlucrarea Agenției cu instituțiile abilitate pentru combaterea muncii la negru, respectarea legislaţiei muncii la angajare de către agenţii economici și declararea locurilor de muncă vacante. 
4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dnei Avxentiev Nadejda, șef AOFM Dubăsari.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Ședința Consiliului Consultativ al AOFM Dubăsari din 27 septembrie 2017 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta