Harta site-ului
Ajutor
EDIFICIILE DE SPORT ÎN VIZORUL ŞI ATENŢIA CONDUCERII RAIONULUI
EDIFICIILE DE SPORT ÎN VIZORUL ŞI ATENŢIA CONDUCERII RAIONULUI

Pe data de 2 noiembrie, anul curent, Preşedintele raionului Dubăsari Grigore Policinschi în comun cu grupul de lucru, instituit la indicaţia dumnealui cu scopul monitorizării situaţiei privind pregătirea instituţiilor pentru perioada toamnă – iarnă 2010, în componenţa dnei Larisa Brăducean, şef Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport; dna Lilia Cazac, şef Direcţia generală finanţe; dna Eudochia Nicolaev, şef Secţia construcţie, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului; dl Vasile Nagalisov, director Şcoala raională sportivă pentru copii şi juniori s. Pîrîta; dl Mihai Bradu, specialist în domeniul sportului DGÎTS;  dl Ion Porubin, consilier raional preşedintele comisiei de specialitate pentru problemele finanţe; dl Petru Gîncu, consilier raional, preşedintele comisiei de specialitate pentru problemele învăţămînt, au efectuat vizite de lucru în localitatea Pîrîta la Şcoala raională sportivă şi în localitatea Ustia la sala de sport din incinta Casei de cultură a primăriei.
În urma vizitei, dna L. Brăduceanu în comun cu dl V. Nagalisov au propus membrilor grupului de lucru să fie examinată posibilitatea de a fi alocate din bugetul raionului surse financiare pentru finisarea lucrărilor la sala sportivă din s. Pîrîta şi reparaţia capitală a acoperişului la Casa de cultură din s. Ustia.
Membrii grupului de lucru, consilierii raionali I. Porubin şi P. Gîncu au susţinut integral necesitatea de realizare a lucrările respective cu suportul financiar atît din partea Consiliului raional Dubăsari cît şi a primăriilor respective. Astfel, s-a propus ca Preşedintele raionului Dubăsari în comun cu Direcţia generală finanţe, Secţia construcţie, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului şi administraţiile publice locale Pîrîta şi Ustia să întreprindă măsuri urgente pentru a identifica sursele financiare necesare  în vederea executării lucrărilor respective pînă la sfîrşitul anului 2010.
A fost primită decizia de a executa aceste lucrări în regim de urgenţă, reieşind din starea tehnică deplorabilă în care se află la moment clădirile respective. Termenul de dare în exploatare a clădirii renovate a Şcolii sportive să fie 14 noiembrie 2010, iar sala de sport din s. Ustia către 20 decembrie 2010.
De asemenea, s-a recomandat Secţiei construcţie, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului şi administraţiilor publice locale Pîrîta şi Ustia să precaute posibilitatea de contractare a lucrărilor respective cu agenţii economici, care sînt dispuşi să efectueze aceste lucrări în credit cu achitarea ulterioară a lucrărilor, reieşind din posibilităţile financiare ale Consiliului raional şi a primăriilor Pîrîta şi Ustia.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

EDIFICIILE DE SPORT ÎN VIZORUL ŞI ATENŢIA CONDUCERII RAIONULUI - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta