Harta site-ului
Ajutor
Drepturile și obligațiunile solicitantului de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului
Drepturile și obligațiunile solicitantului de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului

Solicitantul de AS/APRA este persoana care trebuie să se adreseze asistentului social din primărie pentru a primi un formular de cerere pentru AS/APRA. În primul rînd solicitantul urmează să se informeze despre prevederile Legii cu privire la ajutor social și Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata a ajutorului social și să înțeleagă procedura de completare a cererii inclusiv pachetul de documente necesare pentru a fi anexate la cerere.

Solicitantul trebuie:

 1. Să completeze formularul;
 2. Să-l aducă la cunoștința tuturor membrilor adulți ai familiei;
 3. Să obțină prin semnătură acordul tuturor membrilor familiei cu privire la informația prezentat în cerere;
 4. Să prezinte asistentului social într-un timp rezonabil cererea completată cu toate actele necesare anexate (asistentul social trebuie să-i explice solicitantului că în cazul în care de diferite motive tergiversează depunerea cererii completate și semnate de toți membri adulți ai familiei cu toate actele confirmative anexate, ar putea să scape o lună de plată a ajutorului social);
 5. Să primească de la asistentul social recipisa ce confirmă recepționarea și înregistrarea cererii;
 6. Să prezinte informații complete și veridice înaintînd și actele justificative necesare, deoarece încălcarea va atrage răspunderea prevăzută de legislație;
 7. Să informeze asistentul social de fiecare dată cînd în structura familiei sau veniturile acesteia intervine orice schimbare (nașterea unui copil, plecarea unui membru din familie, admiterea la studii a unui membru al familiei, înrolarea în forțele armate, decesul unui membru al familiei, căsătoria, încadrarea în cîmpul muncii, majorarea salariului, bunuri primite ca moștenire etc.).

În termen de 10 zile solicitantul este obligat să comunice în scris orice modificare produsă în informația declarată în cerere.

Totodată, atît solicitantul, cît și membrii adulți ai familiei trebuie sa fie conștienți de faptul că orice cerere este controlată de SIAAS. Există o mare probabilitate că informația declarată în cerere să fie verificată și de DASPF, Inspecția socială, precum și alte organe cu drept de control. Și, în cazul în care se vor depista informații ce trebuiau declarate, însă acestea nu au fost declarate, solicitantul, inclusiv familia, va răspunde conform legislației (inclusiv prin restituirea sumei plătite nejustificat).

Drepturile solicitantului:

 1. Să fie informat despre prevederile legii și regulamentului;
 2. Să fie informat, obligatoriu înscris, asupra deciziei luate la cererea depuă;
 3. Să cunoască motivele acordării/neacordării AS/APRA;
 4. Să cunoască organele unde poate să depună plîngere în cazul în care nu este deacord cu decizia luată;
 5. Să cunoască modalitatea de contestare a refuzului.

 

 

Tatiana IVANOV,

 Direcţia asistenţă social şi protecţia familiei 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Drepturile și obligațiunile solicitantului de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta