Harta site-ului
Ajutor
Donaţii utile pentru asigurarea sănătăţii elevilor
Donaţii utile pentru asigurarea sănătăţii elevilor

Întru eficientizarea procesului educaţional Direcţia învăţământ general, Dubăsari a aplicat un şir de acte normative precum: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.259/2020 „Cu privire la transmiterea unor bunuriˮ, Decizia Consiliului raional nr. 5-20 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2020 în lectura IIˮ şi Dispoziția Președintelui raionului nr.115-n din 16.10.2020 „Cu privire la unele modificări în alocațiile bugetare pentru anul 2020 ale Direcției învățământ generalˮ de a proteja şi asigura sănătatea tuturor actorilor educaţionali. Reieşind din cele expuse mai sus, la data de 13 noiembrie 2020, directorii instituţiilor de învăţământ general din raionul Dubăsari au ridicat de la DÎG un lot de instrumente pentru eficientizarea procedurilor de efectuare a triajului şi igienizare a mâinilor. În acest context, produsele de igienizare şi triere de care au beneficiat, atât cadrele didactice, cât şi elevii, sunt de primă necesitate în procesul de învăţare. Bunurile materiale cum sunt termometre non – contact, dezinfectanţi, măşti şi tehnică de calcul pentru dotarea Centrelor de resurse din cadrul instituţiilor de învăţământ, în sumă de peste 196,2 mii lei deja sunt puse în utilizare şi fac faţă provocărilor dictate de pandemie, iar beneficiarii se bucură nespus de ele deoarece sunt, în măsura posibilităţilor, protejaţi. De asemenea, copiii din familiile socialmente vulnerabile au primit din partea MECC un lot de rechizite şcolare în sumă de 6232.5 lei care conţinea: caiete, albume pentru desen, carnete de notiţe şi altele. La propunerea DÎG aceste materiale sunt alocate Centrelor de resurse şi beneficiarii deja le utilizează în cadrul diverselor activităţi de instruire.
Direcţia învăţământ general Dubăsari aduce sincere mulţumiri Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Consiliului Raional pentru analizarea obiectivă, privind necesităţile de dotare a instituţiilor de învăţământ cu produse de triere, igienizare, tehnică de calcul şi diverse rechizite şcolare pentru notiţe zilnice.
Tatiana IAVIŢA, metodist principal, Centrul Metodic, Direcţia Învăţământ General, Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Donaţii utile pentru asigurarea sănătăţii elevilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta