Harta site-ului
Ajutor
Doar cei educaţi sunt liberi
Doar cei educaţi sunt liberi

Elevii din L.T. ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt’’ Grigoriopol,  vor fi mai aproape de valorile europene.

Integrarea europeană a Republicii Moldova presupune un proces complex de reforme, care trebuie să fie înţeles pe deplin de către cetăţeni, dar mai cu seamă de tânăra generaţie, pentru a putea fi susţinut şi realizat în totalitate. De aceea tinerii au nevoie de mai multă informare privind modul de funcționare a Uniunii Europene (UE).

În acest scop, implementarea proiectului „Promovarea Uniunii Europene în şcolile din Republica Moldova”, organizat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei,CE Didactica Pro, Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

Instruirea propriu-zisă a elevilor a avut loc în cadrul „Săptămânilor Uniunii Europene în şcolile din Republica Moldova”, organizate în perioada 9 -27 martie 2015. Pe parcursul acestei perioade în LT,,Ştefan cel Mare şi Sfânt’’au fost desfășurate activități de familiarizare a elevilor cu noțiunile de bază,ce țin de Uniunea Europeană,interacţionând prin diverse metode ele educaţiei nonformale. La finalul proiectului, în luna mai 2015, vom participa şi noi cu diverse activităţi care se vor desfășura în cadrul „Târgurilor Uniunii Europene”.

În prima săptămână elevii au studiat valorile Europene, iar responsabilii pentru implementarea proiectului (diriginţii,elevii,profesorul de geografie), au prezentat în mod interactiv spațiul european, construind prin metoda puzzle, harta UE, elevii dând dovadă de ingeniozitate, creativitate şi cunostinţe,manifestânt mare interes pentru studierea cât mai minuţioasă a specificului ţărilor pe care trebuiau sa le prezinte.

Aplicând metodologia jocului interactiv de predare în cadrul orelor de dirigenţie, la orele de educaţie civică şi alte activităţi extracurs ,am invăţat valorile UE, literatura europeană și aspirațiile cetățenilor. Jocul intelectual,,Ce?Unde ?Cand?’’în clasele de liceu si victorina ,în clasele gimnaziale, cu generucul ,,Cine ştie câştigă 12 steluţe!’’,i-a unit pe elevi intr-oactivitate interactivă ,unde fiecare participant s-a străduit să fie mai bun, să manifeste cunostinţe cât mai  profunde.

 În cea de-a doua săptămână, elevii au făcut cunoștință cu Spațiul Comunitar European, având drept  generic ,,Valorile Uniunii Europene’’ care presupune o călătorie imaginară prin statele-membre ale UE, punând accent pe creativitatea elevilor. Prin parteneriate educaţionale între clase,doamnele profesoare Târbul Ludmila, Gogoi-Benga Viorica,Andrieş Valentina, folosind Ppt, materiale video,interviuri cu persoane din localitate,cu profesorii din Liceu, cu imlicarea nemijlocită a elevilor, care au pregătit postere,desene tematice, au reuşit să cunoască cat mai bine instituţiile UE,caracteristicile specifice ale spaţiului european,benefice pentru un mod de trai decent pentru populaţia acestei comunităţi,ce ar putea deveni deziderat şi pentru R.Moldova.

În cea de-a treia săptămână, elevii au făcut cunoștință cu Europa Cetăţenilor, în cadrul căreia au avut posibilitatea să analizeze beneficiile integrării Republicii Moldova în UE, să pună în discuție miturile existente și să cunoască mai multe despre programele europene de mobilitate academică.În cadrul activităţilor pregatite de elevii cl.a IX-XII-a, moderaţi fiind de dnele Grigoriev Elena şi Andrieş Valntina, am călătorit cu ,,divers transport’’ prin intremediul diferitor agenţii de turism,cunoscând modul de trai european,dar şi diverse posibilităţi de mobilitate academică pentru tinerii din R.Moldova, avand posibilitate sa să diseminăm informaţie veridică care ne-ar ajuta să ne lipsim de stereotipuri şi prejudecăţi,sa gândim altfel,sa avem şanse de a alege corect, SĂ ÎNŢELEGEM că suntem CETĂŢENI EUROPENI PRIN IDENTITATE,iar aderarea la UE  ar fi o cale benefică de a schimba situaţia din ţară şi de a avea şanse pentru un viitor prosper!

Pe parcursul a trei săptămăni elevii au prezentat postere,desene tematice, iar dna Andriiuc Mariana, profesoară de educaţie plastică a organizat cu elevii claselor a V,VI,VII-a Concurs de desen pe asfalt,având genericul,,Mesaj pentru Europa!’’ reprezentând hulubul păcii, simbolica UE ,alte motive generice,imaginea drapelelor diferitor ţări europene.

Avem obligația și datoria de a comunica cu oamenii și, în mod special, cu tinerii, pentru a-i familiariza cu aceste valori. De ce tinerii? Pentru că tinerii sunt foarte receptivi şi ingenioşi, când vine vorba de UE. Tinerii nu sunt problema, ei sunt soluţia. De accea ,a educa  însemnă a-i face pe copii să-şi însuşească un sistem de valori care să le dea posibilitatea să se integreze în  mod inteligent şi moral într-o lume în rapidă refacere. Sunt sigură că acest proiect va avea un impact pozitiv asupra lor pe termen lung şi va juca un rol deosebit în formarea lor ca şi personalitate liberă în gândire şi activăîn crearea viitorului propriu şi al ţării.Nu doar vor învăţa lucruri noi şi interesante despre UE, dar şi vor fi în stare să-şi susţină punctul de vedere şi să participe la diferite dezbateri, legate de stereotipurile UE.

 

 Jitariuc Svetlana, director adjunct pentru educaţie,

LT ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt’’, or.Grigoriopol

 

Mama Europa Mamă, cuprinde-ne, Să ştim ce-i viaţa! Ia-ne lînga tine, Ia-ne în braţe, ridică-ne în sus , ca pe nişte copii rătăciţi şi dezamăgiţi,Vrem lumea altfel s-o vedem. Să ştim ce-i liniştea şi pacea. Deschide oamenilor ochii, mamă! ... Faptul că greşim, noi nu ştim! E amuzant cînd plîngem , Că soarele nu îl vedem. Plîngem că suntem învinşi, În timp ce ochii îi ţinem închişi . Noi lînga tine v-om zbura, Ia-ne sub aripa ta ! Ajută-ne să ne ridicăm din genunchi, Ajută-ne să ne ridicăm în picioare, Arată-ne cît e lumea de mare! Iartă mamă, prostia omenească! Iartă-ne, că ne-ngropăm. Noi luna pierdem, In timp ce stele numărăm. Cuprinde-ne! Să ştim ce-i viaţa… Să ştim ce-i pacea... Ia-ne, mama, lîngă tine…  Calin Laura , clasa a IX-a, LT ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt’’ or. Grigoriopol

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Doar cei educaţi sunt liberi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta