Harta site-ului
Ajutor
Discuţii asupra mersului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie
Discuţii asupra mersului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie

Astăzi, 1 august 2013, preşedintele raionului Dubăsari dl Gr. POLICINSCHI, în calitatea sa de membru, a participat la şedinţa ordinară de lucru a Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie, care s-a desfăşurat în incinta Centrului Naţional Anticorupţie.
Şedinţa a fost organizată de către Centrul Naţional Anticorupţie cu asistenţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Democraţie prin intermediul Fundaţiei Est – Europene şi este un instrument de bază şi parte componentă a procesului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2012-2015.
Reieşind din priorităţile strategice, şedinţa grupului s-a axat pe analiza progreselor înregistrate şi dificultăţile întâmpinate în implementarea SNA, fiind supuse intervenţiilor directe rapoartele şi concluziile participanţilor în acest sens.
Astfel, atît Comisia Naţională de Integritate cît şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene au prezentat rapoartele privind realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie  pe anii 2011-2015. De asemenea, a fost audiat raportul Ministerului finanţe despre implementarea Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.
Totodată, membrii Grupului de monitorizare au discutat privitor la :
-    rezultatele studiului „Monitorizarea politicilor anticorupţie în autorităţile publice centrale”, capitolul „Declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţilor”, realizat de către TI – Moldova cu suportul Fundaţiei Soros – Moldova;
-    activitatea de evaluare a Sistemului Naţional de Integritate, iniţiată de către Transparency International – Moldova;
-    şi, realizarea priorităţii de acţiuni din Strategia Naţională Anticorupţie „Dezvoltarea şi aprobarea de către consiliile locale a strategiilor şi a planurilor de acţiuni anticorupţie”.

Serviciul relaţii cu publicul


Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Discuţii asupra mersului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta