Harta site-ului
Ajutor
Problemele din domeniul cadastral analizate în cadrul unui seminar-instructiv
Problemele din domeniul cadastral analizate în cadrul unui seminar-instructiv

Conform planului de activitate al Direcţiei agricultură şi cadastru, pe data de 22.03.2018, în incinta Consiliului raional, s-a petrecut seminarul instructiv cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din cadrul primăriilor din localităţile raionului, care a fost petrecut de dl S. Guvir, şeful Direcţiei agricultură şi cadastru.
La întrunirea dată au fost discutate mai multe întrebări şi anume;
- cu privire la mersul lucrărilor de totalizare a Dării de seamă funciare pentru anul 2017;
- modificarea şi completarea Legii 198 din 15.05.2003 „Cu privire la arenda în agricultură” şi anume art.10 „înregistrarea contractului de arendă” privind îregistrarea contractelor de arendă în primării pe un termen de 5 ani; contractele încheiat pe un termen mai mare de 5 ani se înregistrează la organul cadastral teritorial;
- aprobarea Deciziei Consiliilor locale privind gestionarea eficientă a fondului funciar din teritoriul primăriei şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare, prezentarea Deciziei date la Direcţia agricultură şi cadastru;
- examinarea modificărilor la Codul Funciar nou propus spre aprobare şi propunerea unor adăugeri din partea inginerilor cadastrali referitor la problema dată;
- modificarea Hotărârii Guvernului nr.48 din 16.01.2018 „Cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol pentru anul 2017”;
- Hotărârii Guvernului nr.705 din 20.10.1995, privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene;
- Legea 1308 din 25.07.1997, privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului;
- nomenclatorul serviciilor şi tarifelor acestora la lucrările cadastrale prestate de Întreprinderea de Stat Cadastru şi filialele acestora, prin Ordinul Agenţiei Servicii Publice nr.1 din 19.07.2017;
- inventarierea bunurilor imobile şi aprobarea  listelor bunurilor date prin deciziile consiliilor locale;
- informaţia privind balanţa terenurilor care este prezentată la Inspectoratul fiscal să fie prezentată şi la Direcţia agricultură şi cadastru;
- discutarea diverselor probleme şi neclarităţi apărute în activitatea specialiştilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare din primării. Inginerii cadastrali au rămas mulţumiţi de informaţia prezentată şi acordarea permanentă a asistenţei metodologice şi informaţionale prin răspunsurile sătisfăcătoare  în domeniul cadastral din partea specialiştilor Direcţiei agricultură şi cadastru.
 
 Direcţia agricultură şi cadastru

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Problemele din domeniul cadastral analizate în cadrul unui seminar-instructiv - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta