Harta site-ului
Ajutor
Dezvoltarea unui sistem de justiţie prietenos copilului victimă/martor a infracţiunilor
Dezvoltarea unui sistem de justiţie prietenos copilului victimă/martor a infracţiunilor

    In contextul activităţii grupului de lucru inter-instituţional pentru realizarea acţiunilor din domeniul justiţiei juvenile prevăzute de Strategiade reformă a sectorului justiţiei 2011-2016, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de copil, în colaborare cu Consiliul Raional Orhei au organizat un atelier la data de 27 noiembrie 2015,  cu subiectul ,,Dezvoltarea  unui sistem de justiţie prietenos copilului victimă/martor a infracţiunilor,, La acest eveniment au fost invitaţi reprezentanţi  ai Procuraturii, Inspectoratului de Poliţie, Judecătoriei, Serviciului de asistenţă psihopedagogică, Directiei asistenţă socială, Dubăsari. Scopul acestui atelier a fost  prezentarea  Modelului sistemului de justiţie prietenos copilului victimă/martor a infracţiunilor cu caracter sexual, a violenţei domestice şi traficului de fiinţeumane, care urmeaza sa fie pilotat în două regiuni ai R.Moldova (mun. Bălţi şi rn. Orhei). La formularea acestui model s-a ţinut cont de două momente – cheie, anume: 1) copiii  ca cel mai vulnerabil grup, care merită standarde mai ridicate  de protecţie, 2) în orice circumstanţe ,,interesul superior al copilului,, este punctul de plecare în apărarea şi garantarea drepturilor copilului. În cadrul discuţiilor deschise au fost analizate standardele care descriu nivelul de performanţă si abilităti necesare pentru asigurarea respectării drepturilor copilului, de asemenea ele reflectă acţiunile autorităţilor sau a unui profesionalist  sau a tuturor împreună ( poliţişti, ofiţeri de urmărire penală, procurori,  judecători,  psihologi,  asistenţi sociali, medici, pedagogi). Din cele 6 standarde în 5 din ele se reflectă implicarea şi responsabilităţile Serviciului de asistenţă psihopedagogică prin rolul psihologului  care pregăteste copilul către audiere legală, apoi intervievarea propriu zisă în care psihologul are scopul de al ajuta pe copil, de a verbaliza tot ce sa intimplat cu el, reeşind din particularităţile de vîrstă şi de  personalitate. De asemenea ca o funcţie prioritară cei revine psihologului este realizarea raportului de evaluare psihologică care vine drept o dovada principală în procesul de judecată. În acest context, în perioada octombrie –decembrie  2015, psihologii din cadrul Serviciului de asistenţă psihopedagogică  participă la formare în domeniul identificării, examinării  şi referirii cazurilor de violenţă,  neglijare, exploatare şi trafic, audiere  legală. Ca indicator principal de realizare ramîne dezvoltarea unui sistem de colaborare  interdisciplinară, o reţea de profisionalişti la nivel local care vor  interacţiona periodic şi ad-hoc nu doar pentru a soluţiona cazuri concrete, dar şi pentru a discuta tendinţele în localitate, noi familii în vizor, necesităţi  de planificare şi intervenţii de profilaxie. 

Şef SAP,

Tatiana LUNGU

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Dezvoltarea unui sistem de justiţie prietenos copilului victimă/martor a infracţiunilor - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta