Harta site-ului
Ajutor
Dezvoltarea profesională continuă...
Dezvoltarea profesională continuă...

În perioada 11-13 martie 2015 dna Ana Berzan, specialist superior în relații cu publicul din cadrul Secției informare, transparență și relații cu publicul și dna Elena Ceban, administrator baze de date din cadrul Secției administrație și servicii publice au participat la cursul de dezvoltare profesională ,,Managementul documentelor”, total ore de curs -24.
Cursul dat de dezvoltare profesională, a fost destinat personalului responsabil de lucrările de secretariat din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II.
Scopul principal al cursului, a fost axat pe sporirea nivelului de pregătire teoretică şi practică a categoriei date de funcționari, necesar unui management eficient al documentelor în autorităţile administraţiei publice locale. Cu ajutorul metodelor de instruire ca: prelegerile, atelierele de lucru, lucru în echipă, vom putea dezvolta abilităţile de: prelucrare şi procesare a fluxului intern al informaţiei, ţinere a corespondenţei internaţionale, procesare a petiţiilor şi elaborare a notelor informative, rapoartelor, scrisorilor etc. De asemenea în cadrul seminarelor de curs funcționarii au făcut cunoștință cu cadrul normativ de reglementare a organizării și desfășurării managementului documentelor în autoritățile publice și noțiunile generale cu privire la actele oficiale și corespondența administrativă.

Specialiștii din cadrul Aparatului președintelui, la capitolul elaboarea notelor informative, rapoartelor, scrisorilor, tehnici de elaborare a documentelor cu caracter normativ-dispozitiv, dispozițiilor respectă cadrul normativ de reglementare a organizării și desfășurării managementului documentelor. 

        
                                                                                                           Ana Berzan, specialist superior în relații cu publicul                         

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Dezvoltarea profesională continuă... - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta