Harta site-ului
Ajutor
Despre starea alimentaţiei cu apă potabilă a populaţiei raionului Dubăsari
Despre starea alimentaţiei cu apă potabilă a populaţiei raionului Dubăsari

La evidență în teritoriul raionului sînt 54 de fîntîni arteziene dintre care, pe parcursul anului 2015 s-au exploatat 47 sau 87%. Din fîntînile arteziene ce se exploatează 2 nu corespund normelor sanitare după  gradul de amenajare şi organizare a Zonei de Protecţie Sanitară, ambele din s. Holercani. Din 38 de apeducte în anul curent s-au exploatat 35, dintre care 17 comunale rurale şi 18 departamentale inclusiv 5 în instituţiile pentru copii, 2 ale instituţiilor medico-sanitare publice.

Populaţia  s. Ustia  cu excepţia  instituţiilor de învăţămînt , nu este asigurată cu apă potabilă din surse sigure în mod centralizat prin sisteme colective de apeduct.

În localitatea Oxentea 125 de gospodării din 825 sînt asigurate cu apă potabilă în mod centralizat ca surse de apă servesc 2 fîntîni de mină.

Beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă în mod centralizat  21680 de cetățeni ce constituie  61%  din populaţia totală a raionului și anume: Cocieri, Pohrebea, Coşniţa, Molovata-Nouă, Holercani, Molovata, Pîrîta, Doroţcaia-80%; Marcăuţi-50%

Pe parcursul anului 2015 de către specialiştii Centrului de Sănătate Publică s-au ridicat probe de apă pentru investigaţii fizico-chimice şi microbiologice din 41 de sonde. Probe neconforme parametrilor fizico-chimice după conţinutul de amoniac    s-au depistat în fîntînile arteziene din localităţile: AO,,Izvoraș,, Cocieri – 1,  Molovata - sonda responsabil Serghei Brașoveanu, depășiri s-au depistat în sonde  și  după conținutul de nitrați față de valorile admisibile în localitățile: Pohrebea - sondă nr.599; Molovata –3 sonde; s.Oxentea – 2 fîntîni de mină. Probe neconforme la indicii microbieni  din sonde s-au depistat  în satele: Molovata, Pohrebea, Marcăuți.

Nu se întreprind măsuri de către  autorităţile publice locale, administratorii asociațiilor obștești, întreprinderilor municipale de curăţare, spălare şi dezinfecţia turnurilor de înmagazinare a apei şi reţelelor de apeduct, aprovizionarea  la 100 %  a populaţiei cu apă potabilă din surse sigure în mod centralizat, autorizate sanitar cu drept de funcţionare a sondelor şi apeductelor.

În localităţile: Molovata, Cocieri, Oxentea nu se întreprind măsuri de aplicare a tehnologiilor de tratare a apei furnizate populației pentru  conformarea calităţii apei Normelor Sanitare în sonde şi apeduct.

Mai mult de  40% din populaţia raionului la moment se alimentează  cu apă din  sursele decentralizate (fîntîni, izvoare), în raion sînt aproximativ 537 fîntîni și 27 izvoare dintre care 190 de surse sau  35% nu corespund după gradul de amenajare. Nesatisfăcător sunt amenajate, sursele de apă, decentralizate   în localităţile: Coşniţa, Pohrebea, Holercani, Marcăuţi, lipsa capacului, a găleţii publice, a băncii pentru găleţi, pavajul din jurul fîntînilor, nu sunt numerotate, nu se solicită de către Administrația Publică Locală efectuarea investigațiilor de laborator a apei din izvoare și fîntîni de mină și nu se informează populația despre sursele sigure de apă prin instalarea panourilor informative la fiecare fîntînă.

În circa 60% din fîntînile de mină și izvoare supuse investigațiilor apa nu corespunde cerințelor și normelor sanitaro-igienice în vigoare, ultima este poluată  preponderent cu nitrați.  Se atestă o depășire de 2-3 ori a conținutului de nitrați față de valorile admisibile în localitățile Holercani, Marcăuți, Doroțcaia, de 3-4 ori - Molovata, Cocieri, Vasilevca, Molovata-Nouă, Pîrîta, Oxentea, Pohrebea, în sat.Coșnița depășire de 5 ori  fîntîna amplasată pe teritoriul aferent al bisericii.

Nu în toate localităţile raionului se practică curăţirea şi dezinfecţia profilactică a fîntînilor de mină, administraţiile publice locale nu sunt cointeresate în calitatea apei din aceste surse, nu se efectuează inventarierea tuturor fîntînilor cu întocmirea registrelor, în deosebi a celor publice, nu se întreprind măsuri de renovare s-au lichidare prin tamponare a fîntînilor de mină părăsite.

                                                                                                                                                       Mircea Gherman,

Medic șef CMP Criuleni

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Despre starea alimentaţiei cu apă potabilă a populaţiei raionului Dubăsari - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta