Harta site-ului
Ajutor
Despre „salarii în plic” şi ”munca la negru”
Despre „salarii în plic” şi ”munca la negru”

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari atenţionează cetăţenii care primesc „salarii în plic”, dar şi angajatorii acestora, despre faptul că economia informală (tenebră) subminează finanţarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfăşurarea unor politici economice coerente şi poate să ducă la distorsiunea echităţii sociale. Salariul neachitat oficial este un fenomen care agravează atât economia, cât şi societatea în întregime şi are  efecte nefaste atât pentru angajat, cât şi pentru angajator.

Practica achitării de „salarii în plic” reprezintă o încălcare a legislaţiei, care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului.

Astfel, fiecare persoană, care primeşte salariul „în plic” şi desfăşoară „munca la negru”, urmează să conştientizeze dezavantajele acestora:

 nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor de muncă;

 nu va primi indemnizaţie de concediere sau aceasta este diminuată in funcţie de salariul declarat;

 nu va avea dreptul la concediul legal de odihna plătit şi alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (casatorii, deces, naşterea unui copil in familie), pentru studii, etc. sau este limitat în aceste drepturi;

nu va fi asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile (invaliditatea, accidente, boală, maternitatea, batrineţea, decesul) sau beneficiaza de asigurare minimală;

nu va avea dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente înafara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;

nu va beneficia de prestaţii şi asistentă pentru prevenirea îmbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă cum sunt: indemnizaţia pentru trecerea temporară în altă muncă, indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, ajutoare pentru diferite proteze, tratament balnear gratuit sau parţial gratuit şi reabilitare profesională sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;

nu va beneficia de indemnizaţia pentru maternitate (concediu de maternitate sau paternal), precum şi pentru creşterea copilului de pina la 3 ani sau ingrijirea copilului bolnav sau aceasta este diminuata in funcţie de salariul declarat;

nu se va bucură de protecţia legală;

nu va exercita drepturile colective constituţional cum sunt: dreptul la asociere in sindicate, la negocierea contractului colectiv de munca;

va fi limitat dreptul la creditare bancara, etc.

În consecintă, muncind înafara cadrului legal sau primind salariu „in plic", lucratorul suportă de unul singur toate riscurile şi consecinţele negative ale acestei opţiuni pe piaţa muncii.

Deci, prin declararea valorii integre a salariului, atât drepturile angajatului, cât ale angajatorului sunt protejate de Codul muncii şi alte acte normative specializate.

În acelaşi timp, Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari informează despre  faptul că lucrătorii pot telefona la organul fiscal, la numărul de telefon: 080001525, 024852188 sau pot înainta о petiţie referitor la cazurile de munca ilegală sau eliberarea salariului "in plic" cu indicarea concretă a denumirii, sediului, şi/sau codului fiscal al întreprinderii la care este angajat muncitorul sau la care activează, cu indicarea numelui, prenumelui, codului personal şi informaţia de contact a angajatului si/sau altor date de care dispune. Confidenţialitatea datelor persoanei care a sesizat organul fiscal va fi asigurată, după necesitate, de către colaboratorii fiscali.

Direcţia administrare fiscală

 

 

 

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Despre „salarii în plic” şi ”munca la negru” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta