Harta site-ului
Ajutor
Defrişarea terenurilor ocupate cu plantaţii perene.
Defrişarea terenurilor ocupate cu plantaţii perene.

Marţi 05 iunie 2012 în incinta Consiliului raional Dubăsari, sala mică la ora 10:00 a avut loc şedinţa de lucru cu responsabilii de efectuarea lucrărilor de defrişare a terenurilor ocupate cu livezi pe teritoriul primăriei Doroţcaia.
A prezidat - Grigore Policinschi – preşedintele raionului
Secretar - Serghhei Guvir - şef-adjuct DAC
Au participat Stratulat Ion - conducător ÎS PSIF
Luchian Valentin- şef direcţie ARFC
Caburcean Ilie - Consultant direcţia funciară ARFC
Prisacari Nicilae - inspector tehnic ÎS PSIF
Mocanu Iurie - şef filiala Durleşti ÎS PSIF
Frunza Alexandru – control tehnic ÎSPSIF
Volîneţ Victor - conducător SRL”Teraconstrucţia”
Spinovschi Raisa - vicepreşedintele raionului
Batrincia Vasile - consilier raional, preşedintele comisiei de special.
Popescu Vasile - şef DAC
Liaşco Andrei - primar Doroţcaia
Bacioi Valeriu - conducător "Dornistagro”SRL
Nirca Petru - conducător „ Victoria –Cocieri
Cu ordinea de zi, cu privire la mersul lucrurilor de deefrişare a terenurilor ocupater de livezi pe teritoriul primăriei Doroţcaia
Informata – V.Popescu şef DAC

S-a discutat:

Situaţia creată la moment pe teritoriul raionului în primăriele Doroţcaia şi Cociari privind efectuarea lucrărilor de defrişare a terenurilor ocupate cu plantaţii perene, şi metodele de soluţionare a problemei reieşind din situaţia creată la moment.

S-a decis:
1. Direcţia agricultură şi cadastru (dl V.Popescu) de comun acord cu administraţia ÎS PSÎF
( I.Stratulat) va monitoriza mersul executării lucrărilor la prelucrarea terenurilor defrişate. În fiecare luni, la volanta de evaluare a îndeplinirii programului săptămînal va informa conducerea raionului despre mersul lucrărilor menţionate.
2. SRL”Teraconstrucţia”(dl. V.Voloneţ) pînă la 10 iulie 2012 va finisa lucrările de cultivare a terenurilo defrişate pe o suprafaţă de 104 ha, iar la data de 11.07.2012 va fi convocată comisia de recepţie a lucrărilor efectuate.
3. În caz de neîndeplinire a angajamentelor asumate de către SRL”Teraconstrucţia”la finisarea lucrărilor în termenii stabiliţi, administraţia raionului Dubăsari va acţiona în instanţele abilitate pentru a obţine rezultatul scontat.
4. Pînă la 10 iulie 2012 ÎS PSÎF (dl I.Stratulat) în coordonare cu ARFC (dl V.Luchian) va veni cu propuneri, concretezate cu APL Dubasari, referitor la folosirea surselor financiare prevăzute în Bugetul de Stat pentru defrişarea plantaţiilor multianuale în anul curent.

A prezentat S.Guvir şef-adjunct DAC

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Defrişarea terenurilor ocupate cu plantaţii perene. - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta