Harta site-ului
Ajutor
,,Dacă faci o muncă simplă bine, sunt șanse mari să faci bine şi una complexă”
,,Dacă faci o muncă simplă bine, sunt șanse mari să faci bine şi una complexă”

Lucrările publice constituie o politică a statului pe piaţa forței de muncă, orientată spre ameliorarea temporară a situaţiei unor persoane dezavantajate, în special a persoanelor din mediul rural, oferindu-le un lucru temporar, o sursă suplimentară de venit pentru bugetul familiei, o șansă de a găsi un lucru permanent precum și a păstrării motivației de a lucra și de a dobândi aptitudini.
Conform art.22 din Legea 102-XV din 13.03.2003, care prevede în primul rând plasarea  temporară  în câmpul muncii  a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; satisfacerea cerințelor din teritoriu în vederea executării unor lucrări publice de interes pentru comunitățile locale și art.78 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, lucrările publice sunt organizate de către autoritățile publice locale conform procedurii de antrenare  și anume Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1121 din 14 octombrie 2004, pentru realizarea lucrărilor publice, autorităţile administraţiei publice locale vor prevedea antrenarea a cel puţin 5% de persoane din rândurile şomerilor aflaţi în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.
Lucrările publice constau, în principal, în efectuarea lucrărilor de refacere şi întreţinere a infrastructurii, ecologizare, realizarea unor lucrări de folos public. La categoria bunurilor ce fac parte din domeniul public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare şi alte obiective care, conform legii, aparţin domeniului public al statului.
Munca persoanelor angajate la lucrările publice este retribuită în baze contractuale, însă nu mai puţin decât salariul tarifar pentru categoria I de salarizare a instituţiei bugetare respective, prevăzut de legislaţia în vigoare.
Stimularea antrenării şomerilor la lucrările publice se realizează prin acordarea, din Fondul de şomaj, a indemnizaţiei lunare în cuantum de 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, la momentul stabilirii, proporţional cu timpul efectiv lucrat. Indemnizaţia respectivă nu se include în salariul plătit de angajator.
Asupra şomerilor antrenaţi la lucrările publice se extind normele legislaţiei muncii şi asigurării sociale, inclusiv asigurarea medicală obligatorie, încheierea contractului individual de muncă şi efectuarea înscrierii în carnetele de muncă.
Pe parcursul anului 2016 au fost încheiate 8 contracte privind organizarea și desfășurarea lucrărilor publice cu primăriile Ustia, Corjova și Holercani, cu antrenarea a 20 șomeri, inclusiv 8 femei și o persoană eliberată din detenție.
Sarcina agenției este să convingem reprezentanții autorităților administrației publice locale să accepte antrenarea acestor șomeri, arătând avantajul  pe care îl au lucrările respective pentru localitate pe de o parte, iar pentru cetățean pe de altă parte, chiar dacă acestea au un caracter temporar.
  Nadejda AVXENTIEV, șef AOFM Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

,,Dacă faci o muncă simplă bine, sunt șanse mari să faci bine şi una complexă” - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta