Harta site-ului
Ajutor
Curs de instruire organizat pentru reprezentanţii APL- prevenirea şi eliminarea discriminării
Curs de instruire organizat pentru reprezentanţii APL- prevenirea şi eliminarea discriminării

Membrii/ angajaţii Consiliului raional Dubăsari, ai primăriilor din teritoriu, asistenţi sociali, precum şi reprezentanţii societăţii civile, au participat, pe data de 25 februarie curent la un curs de instruire în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării, petrecut în incinta Consiliului raional Dubăsari. Seminarul dat a fost organizat de către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPPEDAE) în comun cu Asociaţia pentru politica externă(APE).

Pe parcursul celor 5 ore, membrii CPPEDAE împreună cu Ion Schidu, expert APE au petrecut II sesiuni în cadrul cărora au fost aduse la cunoştinţă, celor prezenţi, despre conceptul discriminării, formele de discriminare şi criteriile protejate din perspectiva Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii. De asemenea, au fost prezentate categoriile persoanelor supuse cel mai des discriminării, care reprezintă principalele aspecte în ceea ce priveşte egalitatea. Un alt aspect important al seminarului dat l-a constituit compartimentul  ,,Prevenirea şi eliminarea discriminării” şi anume: remedii şi mecanisme naţionale de protecţie împotriva discriminării, iar pentru a intra mai bine în esenţa acestui capitol, participanţii au fost supuşi unui exerciţiu practic, susţinut cu brio de fiecare.

Consiliul  pentru prevenirea şi elimiarea discriminării şi asigurarea egalităţii este o autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public, instituită prin Legea nr. 121 privind asigurarea egalităţii din 25 mai 2012, un organ colegial membrii căruia sunt numiţi de Parlamentul Republicii Moldova. În componenţa Consiliului au fost aleşi, prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova, 5 membri, fiecare fiind un expert independent, neafiliat politic şi cu o experienţă considerabilă în domeniul protecţiei drepturilor omului. Termenul mandatului fiecărui membru ales este de 5 ani.

Ce fel de plîngeri pot fi adresate Consiliului?

Consiliul examinează toate plîngerile prin care se comunică despre un presupus act de discriminare. Formele de discriminare şi criteriile protejate sînt indicate în  Art. 1 şi 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dezabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu precum orientare sexuală, provenienţă socială, proprietate, starea sănătăţii, HIV/SIDA, etc.

Dacă dumneavoastră consideraţi că aţi fost supus discriminării, puteţi adresa Consiliului o plîngere.

Consiliul poate examina doar plîngerile referitoare la discriminare, conform prevederilor  Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii. Nu sunt acceptate plîngerile  anonime,  repetitive (aceiaşi plîngere fără informaţii sau dovezi suplimentare) sau care sunt de competenţa altor autorităţi publice.

Marina Lupaşco, şef Serviciu informare şi transparenţă

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Curs de instruire organizat pentru reprezentanţii APL- prevenirea şi eliminarea discriminării - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta