Harta site-ului
Ajutor
Cupele cucerite de către selecţionata r.Dubăsari la spartachiada republicană zonală în or.Străşeni
Cupele cucerite de către selecţionata r.Dubăsari la spartachiada republicană zonală în or.Străşeni

O dată la doi ani în Republica Moldova se desfăşoară Spartachiada angajaţilor din învăţămînt şi ştiinţă din cadrul sindicatelor de ramură a centrului territorial Chişinău. Perioada de desfăşurare a spartachiadei este alcătuită din patru etape adică: etapa locală, etapa raională, zonală şi finală. Aşadar sîmbătă la data de 13 aprilie anul current, selecţionata r.Dubăsari alcătuită din 23 persoane conform probelor de sport, a fost deplasată în or. Străşeni la Spartachiada  angajaţilor din învăţămînt şi ştiinţă etapa zonală, sectorul Centru cu cinci raioane:(Străşeni, Dubăsari, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni) Comitetul organizatoric a fost format la iniţiativa DÎTS şef dna L.Braducean, dl M.Iaviţa, specialist principal în probleme tineret şi sport, directorul Şcolii sportive pentru juniori şi tineret dl V.Nagalisov cu susţinerea nemijlocită a  Preşedintelui raionului Dubăsari dl Grigore Policinschi  în bun acord cu Preşedintele sindicatului de ramură din r.Dubăsari dna V.Buzatu. La deschiderea oficială a spartachiadei au luat cuvînt:  Mihai Paladi - Preşedintele sindicatului din învăţămînt şi ştiinţă sectorul centru Chişinău  Primarul or.Străşeni, Ion Zgardan – Inspector principal în domeniul tineret şi sport or.Străşeni, s-au prezentat arbitrii pe fiecare ramură de sport în parte, după care a fost dat start competiţiilor. Este bine de menţionat faptul că  selecţionata r.Dubăsari s-a prezentat una din cele mai organizate şi bine pregătită echipă, avînd în faţa sa drapelul raionului, dotată cu echipament şi inventar  sportiv  necesar de către şcoala sportivă. În programul de evaluare a spartachiadei au fost introduse următoarele probe: "Volei”, "Tenis de masă”, "Şah”, "Dame”, "Mini-fotbal”, "Sărituri în lungime de pe loc”. Un fapt foarte îmbucurător pentru echipele participante a r.Dubăsari a atins  scopul de a se plasa pe locuri premiante cum ar fi: Locul I Volei, în componenţa echipei : Ştefan Cuşnir, L.T.”M.Eminescu”, Mihai Iaviţa  DÎTS, Vasile Nagalisov ŞSRJT, Vladimir Deordiţă ŞSRJT, Eduard Roşca L.T. "V.Ioviţă” Sergiu Porubin L.T.Holercani, L.Lapşîn gim.Pîrîta şi I.Ursu. Locul I – Tenis de masă, (în final s-au întîlnit maeştri în sportdin ambele echipe a r.Dubăsari şi r.Străşeni), un spectacol cu adevărat care a demonstrat un nivel de pregătire performant pentru Valeriu Leca gim.Oxentea, Elena Todircă L.T.”Ion Creangă”Coşniţa, Andrei Nicolaev L.T.Doroţcaia . Locul III - Şah , în componenţa echipei: Ion Leca ŞSRJT, Ion Tanasev L.T.”V.Ioviţă Cocieri, Creciun Tatiana gim.Pîrîta. Locul IV – Mini-fotbal, în componenţa echipei: S.Vorobiov ŞSRJT, A.Gherlac ŞSRJT, M.Cojusea ŞSRJT, D.Berzan DÎTS, V.Carauş ŞSRJT, A.Craijdan ŞSRJT. Aducem mulţumiri DÎTS dei L.Braducean, Consiliului raional Dubăsari, preşedintelui sindicatului de ramură dna V.Buzatu, directorului şcolii sportive V.Nagalisov, care s-a implicat activ în activitate şi tuturor participanţilor din toate instituţiile care au participat la spartachiadă. Le dorim baftă şi mult succes membrilor din echipele de volei, şah şi tenis de masă a r.Dubăsari ( M. Iaviţa, V.Nagalisov, Ş. Cuşnir, V.Leca, L.Todircă, I.Leca),  care vor completa selecţionata sectorului centru Chişinău şi vor participa la Spartachiada republicană - finală  care se va desfăşura în luna mai or. Vadul lui Vodă.
 
  
                                                                                                                                          M.Iaviţa specialist principal
în probleme tineret şi sport  DÎTS

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Cupele cucerite de către selecţionata r.Dubăsari la spartachiada republicană zonală în or.Străşeni - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta