Harta site-ului
Ajutor
"Cupa Preşedintelui raionului Dubăsari la Volei" ediţia a X-a 2013
"Cupa Preşedintelui raionului Dubăsari la Volei" ediţia a X-a 2013

În perioada 30 noiembrie – 01 decembrie anul curent, în sala de sport a Şcolii sportive raionale pentru juniori şi tineret din s.Pîrîta şi sala de sport a Liceului teoretic „Ion Creangă” din s.Coşniţa s-a dat start celei de-a X-a ediţie a acţiunii cultural – sportive „Cupa Preşedintelui raionului Dubăsari la Volei”  2013.
Acţiunea a fost iniţiată în anul 2004 de către preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi şi susţinută de către Consiliul raional Dubăsari. Acţiunea a avut ca scop promovarea şi valorificarea potenţialului creator al tinerii generaţii din raionul Dubăsari, susţinerea activităţilor de tineret şi parteneriat între tineri şi adulţi în comun cu locuitorii din diferite localităţi ale Republicii Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană în dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului şi anume popularizarea probei de sport Volei.
Anul acesta, pentru ocuparea locului I şi cîştigarea cupei s-au lupat 14 echipe atît din teritoriul ţării cît şi din afară, şi anume din: s.Molovata Nouă, s.Ustia, s.Coşniţa, Inspectoratul de Poliţie Dubăsari, s.Doroţcaia, s.Cocieri, or. Grigoriopol, s.Ţîbulăuca, or.Dubăsari, s.Dubăsarii Vechi, or.Vadul lui Vodă, or.Ialoveni, r.Nisporeni şi Gorodovca din regiunea Crîjopoli, Ucraina. Partea solemnă de deschidere a luat start în sala de sport a şcolii sportive din s.Pîrîta unde toate echipele, oaspeţii de onoare au fost întîmpinaţi de către fanfara din s.Doroţcaia. 
La activitate ne-au onorat cu prezenţa oaspeţii de onoare preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi, vicepreşedintele raionului, dna Maria Jimbei, secretarul Consiliului raional, dl Berzan Valeriu, şef DÎTS, dna Larisa Braducean, dna Violeta Tolstenco, specialist în problemele învăţămîntului preuniversitar, reprezentantul Ministerului Tineretului şi Sportului, dl Teodor Danila, reprezentantul guvernului în raionul Ialoveni, dl Silistraru Mihai, preşedintele raionului Nisporeni, dl Vasile Bîtcă, preşedintele federaţiei de Karate – Shotokan în Republica Moldova, dl Sergiu Isacenco, reprezentantul raionului Crîjopoli Ucraina, dl Alexandru Gavrilciuc, primarul s.Pîrîta, dl Iurii Soltan, primarul s.Molovata Nouă, dl Valeriu Sandu, primarul or.Vadul lui Vodă, dl Iurii Onofreiciuc, specialist în probleme tineret şi sport, dl Mihai Iaviţa, directorul şcolii sportive, dl Vasile Nagalisov, agenţi economici, profesori antrenori, amatori şi veterani ai voleiului.
Competiţiile au început cu un cuvînt de felicitare din partea Preşedintelui raionului adresat echipelor participante, conducătorilor, suporterilor şi oaspeţilor, dorindu-le echipelor să obţină victorii şi stabilirea relaţiilor de prietenie. De asemenea, cu un cuvînt de felicitare a venit şi reprezentantul Ministerului Tineretului şi Sportului, şeful Direcţiei instituţii sportive şi sportul pentru toţi, dl Teodor Danila care a acordat diploma din partea ministrului Octavean Bodişteanu "Se decernează Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi pentru merite deosebite în propagarea sportului, promovarea modului sănătos de viaţă şi susţinerea activă a Turneului anual „Cupa Preşedintelui raionului Dubăsari la Volei” ".
Cu prilejul jubileului de 10 ani, din partea Consiliului raional Dubăsari echipele au primit cîte un cadou (minge de volei de clasa înaltă, statuiete şi fanioane).
Conform regulamentului prin tragere la sorţ echipele au fost repartizate în 2 subgrupe a cîte 7 echipe. Sub.A – Molovata Nouă, Ialoveni, Ustia, Coşniţa, Grigoriopol, Nisporeni, Vadul lui Vodă – în sala Şcolii sportive şi sub.B – Ţîbulăuca, Dubăsari, Dubăsarii Vechi, Comisariatul de poliţie, Cocieri, Doroţcaia, Gorodo
vca – liceul teoretic „Ion Creangă” s.Coşniţa. În timpul jocurilor echipele au demonstrat o pregătire foarte bună, în teren fiind demonstrate elemente interesante de joc. Atît într-o subgrupă cît şi în alta s-au dus lupte cu punctaj egal depăşind 25 de puncte, în unele cazuri chiar depăşind 30 puncte.
Din subgrupa A s-a plasat pe locul I – echipa Ialoveni, pe locul II – echipa Molovata Nouă. Din subgrupa B s-a plasat pe locul I – Ţîbulăuca, pe locul II – or.Dubăsari. Conform regulamentului echipele care s-au plasat pe locurile I şi II din subgrupa A joacă încrucişat cu echipele plasînduse pe locurile II şi I din subgrupa B ( Ialoveni – Dubăsari cu scorul de 2:1 a învins echipa Ialoveni ; Ţîbulăuca – Molovata Nouă cu scorul de 2:1 a învins echipa din Ţîbulăuca). Aşadar  locurile 3 şi 4 au fost 
disputate între echipele Dubăsari – Molovata Nouă cu scorul de 2:1 învinge echipa din Dubăsari. În finala mare s-au întîlnit echipele din or.Ialoveni şi Ţîbulăuca, cu scorul de 3:1 învinge echipa din s.Ţîbulăuca. Deci, locurile s-au repartizat în felul următor: Locul IV – s.Molovata Nouă, conducător Ştefan Driga, locul III – or.Dubăsari, antrenor Radovschii Iurii, locul II – or.Ialoveni, antrenor Ungureanu Vasile şi locul I – s.Ţîbulăuca, antrenor Saviţchii Victor. Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigore Policinschi, şefa DÎTS dna Larisa Braducean împreună cu comitetul organizatoric al acţiunii au decernat echipele plasate pe locurile I, II, III şi IV cu diplome de gradul respectiv, cupe, fanioane şi premii băneşti. Locul I – 1700 lei, locul II – 1200 lei, locul III – 800 lei, locul IV – 600 lei.

De asemenea au fost premiaţi cei mai buni sportivi cu diplome şi statuiete:

Cel mai bun apărător – Papadiuc Eugen echipa or.Dubăsari

Cel mai bun jucător – Rozneriţa Marin echipa s.Ţîbulăuca

Cel mai bun atacant – Panţîri Iurie echipa s.Molovata Nouă

Cel mai experimentat jucător - Iaviţa Sergiu echipa s.Molovata Nouă

Cel mai bun dirijor de pase – Erecci Nicon echipa or.Ialoveni

Se aduc mulţumiri Preşedintelui raionului Dubăsari, dlui Grigore Policinschi pentru iniţierea şi fondarea acestei acţiuni necesare în r.Dubăsari, conducătorilor - responsabili de echipe, Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport dnei Larisa Braducean, Direcţiei cultură dnei Valentina Semionov, Serviciului relaţii cu publicul drei Ecaterina Racoveţ, directorului Şcolii sportive dl Vasile Nagalisov, directorului liceului teoretic „Ion Creangă” dl Tudor Verlan, comisarului de poliţie în r.Dubăsari dl Vitale Grabovschi,  administratoarei Taberei de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia” dnei Nina Torpan , colegiului de arbitri pentru arbitrajul jocurilor, consilierilor raionali pentru susţinerea financiară şi tuturor 
celor care s-au implicat în promovarea unui mod sănătos de viaţă pentru tînăra generaţie.

                                                    Printre ani păstrăm speranţa

                                                    Ce ne-a duce slavă-n lume

                                                    Peste timpul dat credinţei

                                                    Vom păstra un sacru nume

                                                    Toate lucrurile sfinte

                                                    Se includ cu mult efort

                                                    Premiile mult dorite

                                                    Se obţin în joc de sport.

    

                   Iaviţa Mihai, specialist principal în rrobleme tineret şi sport  DÎTS

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

"Cupa Preşedintelui raionului Dubăsari la Volei" ediţia a X-a 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta