Harta site-ului
Ajutor
Cum se implică statul în susţinerea agricultorilor?
Cum se implică statul în susţinerea agricultorilor?

Aducem la cunoştinţa tuturor producătorilor agricoli din raionul nostru măsurile de susţinere a sectorului agrar din Republica Moldova, preconizate pentru anul 2011, precum şi condiţiile principale, care trebuiesc respectate pentru a putea beneficia de sprijin financiar nerambursabil din partea statului, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 369, din 24 mai 2011.
Conform Regulamentului aprobat prin aceeaşi Hotărîre, măsurile de susţinere sînt următoarele:
1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumuturi.
Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu poate fi mai mare decît valoarea dobînzii calculate din suma creditului rambursat în anul respectiv şi nu va depăşi valoarea de 150 mii lei pentru unul şi acelaşi credit. În cazul existenţei mai multor credite din partea unuia şi aceluiaşi producător agricol, acesta va putea beneficia separat pentru fiecare credit în mărime de 150 mii lei.
2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură.
Conform anexei la Hotărîrea Guvernului nominalizată, se preconizează stimularea asigurării următoarelor riscuri:
a) Seceta excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
b) Grindina.
c) Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
d) Furtuni.
e) Inundaţii.
f) Pieirea animalelor şi păsărilor din cauza bolilor, furtunilor, grindinei, inundaţiilor, răcirii excesive, traumelor.
g) Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
Lista culturilor şi speciilor de animale pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Bugetul de Stat pe a. 2011 primele de asigurare:
a) Sfecla de zahăr, floarea soarelui, porumbul, soia, legumele şi tutunul – pentru roada a. 2011.
b) Grîul, orzul şi rapiţa – pentru roada a. 2012.
c) Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
d) Animalele şi păsările.
3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale.
În a. 2011 un solicitant eligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijin oferit în cadrul prezentei măsuri pentru una şi aceeaşi suprafaţă. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha.
Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat în sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:
a) Pentru înfiinţarea livezilor de specii sămînţoase (măr, păr şi gutui), conduse după un:
- sistem de cultură superintensiv;
- sistem de cultură intensiv.
b) Pentru înfiinţarea livezilor de păr cu pomii altoiţi pe portaltoi franc (semincer).
c) Pentru înfiinţarea livezilor de specii sîmburoase (cais, cireş şi vişin, persic şi nectarin, prun şi corcoduş).
d) Pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere (nuc altoit, migdal şi alun).
e) Pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi căpşun.
f) Pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie.
4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).
Sprijinul este acordat pentru:
a) Compensarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND etc.)
b) Compensarea costului materialului săditor (răsadurilor) crescut în palete celulare, procurat şi plantat pe teren protejat.
5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol noi, echipamentului nou ce formează sisteme de irigare procurate în perioada 1 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2011, precum şi sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, procurate şi instalate începînd cu anul 2010.
În sensul Regulamentului, prin noţiunea de tehnică agricolă nouă se subînţeleg tractoarele agricole, combinele, alte maşini agricole a căror an de fabricaţie datează începînd cu anul 2010 şi au efectiv lucrate 50 moto/ceasuri.
6. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice.
Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate în perioada de conversiune a producţiei agricole convenţionale în producţie ecologică.
Un solicitant iligibil poate beneficia doar o singură dată de sprijinul oferit în cadrul prezentei măsuri. Valoarea maximă a suprtului acordat pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 000 lei.
7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
Sprijinul este acordat pentru procurarea utilajului tehnologic, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou a cărui an de achiziţie datează începînd cu anul 2010. Beneficiarul de subvenţie aferentă măsurii a 7 nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie Statului suma subvenţiei.
8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic.
Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitate nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi). Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat etc.), sacrificat sau care s-au făcut vinovaţi de pieirea animalelor, pînă la expirarea termenului prevăzut, restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate în mod stabilit.
9. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.
Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentului tehnologic şi utilajului nou, a cărui an de achiziţie datează începînd cu a. 2010, conform listei aprobate prin ordinul Ministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, achitat sau cu plata în rate şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, a cărnii, peştelui şi laptelui, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, în proporţie de 30% din costul echipamentului tehnologic şi utilajului procurat şi instalat.
10. Stimularea producătorilor agricoli prin compensarea cheltuielilor energetice la irigare şi desecare.
Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli în proporţie de 50% din costul cheltuielilor suportate pentru utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie, precum şi staţiunilor tehnologice pentru irigare, la compensarea cheltuielilor energetice suportate la pomparea apei din canalele de desecare.
11. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale).
Sprijinul esre acordat în mărime a 10% din valoarea procurărilor, fără TVA, a produselor de uz fitosanitar (pesticide) şi fertilizanţilor (îngrăşăminte minerale), incluşi în Registrul de stat a produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 119- XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi, efectuate în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2011.
Cererile de sprijin aferente măsurii 11 vor fi recepţionate începînd cu 01.10.2011.

Însă pentru a avea acces la mijloacele Fondului de subvenţionare trebuie de întrunit unele condiţii, numite criterii de eligibilitate şi anume:
Producătorul este eligibil dacă:
- a efectuat investiţii pe teritoriul republicii, cu excepţia or. Chişinău şi or. Bălţi, în perioada 1 decembrie2010 – 30 noiembrie 2011, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;
- este deţinător legal al terenului în care se efectuiază investiţia;
- îşi asumă obligaţiunea de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate în prezentul în Regulament.
- nu are restanţe faţă de Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2KR (Proiectul – 2 KR) la creditele tehnice alocate de la Bugetul de stat în anii 2004 – 2009 pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini;
- deţine documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, conform măsurilor de sprijin, specificate în prezentul Regulament, fiind confirmate că sînt veridice în urma controlului pe teren efectuat de reprezentanţii Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, după cum urmează:
a) Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă.
b) Copia certificatului de înregistrare.
c) Planul de afaceri, elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, la accesarea măsurilor de sprijin 4, 7 şi 9 din prezentul Regulament, care va demonstra fezabilitatea economică a proiectului.
d) Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate.
e) Documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia, inclusiv copia diplomelor de studii sau certificatele de formare, eliberate de instituţiile de învăţămînt din străinătate. În lipsa pregătirii profesionale în domeniu, solicitantul va anexa contractul privind serviciile de consultanţă, încheiat cu una din instituţiile de profil din ţară.
f) Certificatul care atestă faptul că producătorul este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Cum se implică statul în susţinerea agricultorilor? - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta