Harta site-ului
Ajutor
Cum pot beneficia de bilete de reabilitare/recuperare balneosanatorială persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi
Cum pot beneficia de bilete de reabilitare/recuperare balneosanatorială persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi

Conform Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități este aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 372 din 06.05.2010:
Categoriile de beneficiari și periodicitatea asigurării cu bilete:
1. Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la 3 ani din data depunerii cererii cu actele constatatoare persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități, cetățeni ai Republicii Moldova sau străini, specificați la art. 2 alin (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011, care au atins vârsta de 18 ani și se află în evidența Structurilor teritoriale de asistență socială.
2. Beneficiarii care se află în evidența structurilor teritoriale de asistență socială și au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident, conform trimiterii-extras din fișa medicală a bolnavului de staționar (formular nr. 003/e-2012),  sau fișa medicală a bolnavului de ambulator (formular nr. 025/e) după caz, au dreptul la bilete în centrul republican de recuperare a invalizilor și pensionarilor ”Speranța” din or. Vadul lui Vodă, fără rând, indiferent dacă anterior au beneficiat de bilet în mod stabilit, distribuit de structura teritorială de asistență socială.
3. Persoanele în vârstă și cele cu dizabilități aflate la întreținerea deplină a statului în aziluri, internate psihoneurologice, alte forme de plasament temporar sau permanent nu beneficiază de dreptul la asigurarea gratuită cu bilete.
Categoriile de înlesniri:
1.Bilete gratuite se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilități severe, accentuate neangajate în câmpul muncii
b) persoanelor în vârstă beneficiare de pensie pentru limită de vârstă sau alocație socială de stat neangajate în câmpul muncii
2. Bilete cu reducere de 70% din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilități severe, accentuate angajate în câmpul muncii
b) persoanelor cu dizabilități medii neangajate în câmpul muncii
c) însoțitorilor persoanelor cu dizabilități severe de vedere și /sau locomotorii (utilizatorii de fotolii rulante) care potrivit concluziei Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și capacității de Muncă sau a structurilor sale teritoriale necesită ajutor permanent din partea altei persoane
3. Bilete cu reducere  de 30% din cost se eliberează:
a) persoanelor cu dizabilități medii angajate în câmpul muncii
b) persoanelor în vârstă beneficiare de pensii pentru limita de vârstă, pensii de dizabilitate sau de alocații sociale de stat, angajate în câmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfășoară activități de întreprinzător de diferite forme.
4. Persoanele cu dizabilități și pensionarii (de vîrstă standard de pensionare), cetățeni ai republicii Moldova supuși represiunilor politice și ulterior reabilitați conform Legii nr. 1225-XVII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, beneficiază de dreptul la reabilitare/recuperare anuală cu o reducere de 30% din costul biletului. Această categorie de beneficiari  pot solicita eliberarea unui bilet gratuit o dată la trei ani, cu condiția că nu au beneficiat de bilet în ultimii trei ani consecutiv.
Modul de adresare și evidență a beneficiarilor
Dreptul la bilet se stabilește de către Structura teritorială de asistență socială de la locul de domiciliu al solicitantului în baza cererii de luare în evidență, depusă de către solicitant cu prezentarea următoarelor documente, după caz:
a) actul de identitate
b) legitimația de pensionar
c) certificatul privind gradul de dizabilitate eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale
d) adeverința pentru primirea biletului de tratament (Formular nr. 070/e)
e) extrasul din contul personal de asigurări sociale eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale sau copia de pe prima și ultima pagină care  conțin înscrieri ale carnetului de muncă
În cazul în care solicitantul are dizabilități severe de vedere și /sau locomotorii (utilizatorii de fotolii rulante), potrivit concluziei Consiliului Național pentru determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau a structurilor sale teritoriale, și necesită ajutor permanent din partea altei persoane, se rezervă loc în listă și pentru însoțitor.
 
Pentru informații adăugătoare, persoanele interesate se vor adresa la Direcția asistență socială și protecția familiei Dubăsari, cu sediul s. Coșnița r. Dubăsari, str. Ion Creangă 1, tel. 0248-25-565,0248-25-575.
 
Elena CONSTANTINOV,
șef adjunct DASPF

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Cum pot beneficia de bilete de reabilitare/recuperare balneosanatorială persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta