Harta site-ului
Ajutor
CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă
CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă precum că în temeiul Hotărârii Curţii Constituţionale nr.6 din 9 februarie 2017 s-a declarat neconstituţional art.16 alin.(5) din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 şi punctul 49 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.108 din 03.02.2005.
Astfel, pentru concediile de maternitate acordate din 9 februarie 2017 soţiilor care se află la întreţinerea soţilor asiguraţi, acestea vor beneficia de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate nu sunt angajate în câmpul muncii şi nu realizează venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă şi declaraţia pe propria răspundere că nu este persoană asigurată. Faptul că femeia este soţia angajatului se confirmă prin buletinul de identitate şi certificatul de căsătorie.
Referitor la dreptul soţiilor care desfăşoară activitate pe cont propriu la indemnizaţia de maternitate, informăm:
Potrivit Legii nr.489-XIV din 8.07.1999 persoanele autorizate ce desfăşoară activitate independentă, sunt persoane asigurate obligatoriu, în sistemul public.
Totodată, conform art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.286 din 16.12.2016, plătitorii de contribuţii, care desfăşoară activitate pe cont propriu (întreprinzători individuali, avocaţi şi notari învestiţi în funcţie în modul stabilit de lege, titularii patentei de întreprinzător şi persoanelor angajate prin contract în străinătate) plătind pe baza de contract individual încheiat cu CNAS contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, le acordă dreptul la pensie minimă şi ajutor de deces. Această perioadă asigurată se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi ajutor de deces.
Reieşind din faptul, că soţia care desfăşoară activitate pe cont propriu la data acordării concediului de maternitate are statut de persoană asigurată, aceasta nu poate fi calificată ca soţie care se află la întreţinerea soţului salariat. Concomitent, femeia nu este în drept să beneficieze de indemnizaţie de maternitate, deoarece prin efectul legii, aceste categorii de persoane au dreptul doar la pensie minimă şi ajutor de deces.
 
                                   Svetlana CIOBANU
Şef Direcţie CTAS Dubăsari

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta