Harta site-ului
Ajutor
Credit de asistență oferit de Guvernul Polonez
Credit de asistență oferit de Guvernul Polonez

La data de 14 mai 2014, Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone au semnat un Acord privind acordarea unui credit de asistenţă în sumă de 100 milioane euro pentru finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura aferentă acestora şi altele contractate de părţi.Creditul va fi acordat în formă de livrări de bunuri, utilaje, echipamente şi servicii din Republica Polonă către beneficiarii finali din Republica Moldova.Pentru domeniul industriei și infrastructurii aferente acesteia va fi utilizată o cotă de 10% din suma creditului.

Scopul general al creditului, sporirea competitivităţii sectoarelor prin restructurarea şi modernizarea lor, creşterea treptată a cotei de produse agricole şi industriale cu valoare adăugată înaltă.

Domeniul de acţiune

 • modernizarea halelor de producţie industrială prin asigurarea unei infrastructuri moderne;

 • construcţia şi dotarea unor noi unităţi de producţie industrială.

 • echipamente si utilaje de producere. 

Condițiile de recreditare pentru beneficiarii finali

 • scadența împrumutului până la 12 ani, inclusiv perioada de graţie până la 3 ani;

 • rata dobânzii de 2% anual din suma împrumutată, inclusiv 0,5% marja de administrare a împrumutului;

 • penalitate în mărime de 10% anual pentru fiecare zi de întârziere din suma totală a împrumutului și/sau dobânzilor cu termenul de plată expirat.

 • valoarea contractului pentru livrarea de bunuri şi servicii trebuie să fie minimum 0,5 milioane euro și nu mai mare de 2,5 milioane euro;

 • valoarea bunurilor şi serviciilor de origine poloneză în cadrul contractului nu poate fi mai mică de 60%.

 

Solicitanți eligibili sunt persoane fizice şi juridice care:

 • deține statutul de întreprinzător, înregistrată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi desfăşoară activitatea de întreprinzător cel puţin 3 ani înainte de depunerea cererii de solicitare pentru participare la prezentul Program;

 • să nu fie în proces de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;

 • să nu înregistreze, la data depunerii cererii, datorii faţă de bugetul public naţional;

 • să deţină cu drept de proprietate bunuri imobile - hale industriale de producere sau teren destinat construcțiilor;

 • să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului, pentru asigurarea rambursării în termen a împrumutului recreditat;

 • să dispună de capacitatea asigurării cu gaj a creditului conform legislației în vigoare.

Criteriile principale de selectare a proiectelor:

 • prioritate vor avea proiectele beneficiarilor, implementarea cărora va contribui la crearea celor mai multe locuri noi de muncă;

 • proiectele trebuie să contribuie esenţial la dezvoltarea sectorului industrial,  prin crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producere necesară desfășurării activităților industriale;

 • proiectele trebuie să contribuie la dezvoltarea activităţilor care vor avea drept rezultat creşterea exporturilor;

 • proiectele trebuie să asigure condiţii pentru desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii de producere pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru municipiul Chişinău valoarea creditelor nu va depăși 25% din valoarea totală ceditului de asistență;

 • proiectele trebuie să fie durabile, integrate în lanțurile valorice, inclusiv  internaţionale şi cu impact economic şi social la nivel de ţară.

Instituţia responsabilă de implementarea creditului este Unitatea de Implementarea Grantului Acordat de Guvernul Japoniei, creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 25.08.2005 cu modificările și completările ulterioare este responsabilă de implementarea şi monitorizarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone, pentru domeniul industriei şi infrastructurii aferente acesteia.

Contacte:

Unitatea de Implementarea Grantului Acordat de Guvernul Japoniei 

Adresa: Blvd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, of. 811, Chișinău

Telefon: +373 22 23 85 74

Director executiv : Alexandru Ceban

Web Site: www.jnpga.md, cebanalexandr@yahoo.com

 

Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Credit de asistență oferit de Guvernul Polonez - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta