Harta site-ului
Ajutor
CORLEAP solicită descentralizare şi autonomie fiscală eficientă pentru oraşele şi regiunile din ţările Parteneriatului Estic
CORLEAP solicită descentralizare şi autonomie fiscală eficientă pentru oraşele şi regiunile din ţările Parteneriatului Estic

Luni, 17 septembrie, Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a participat în cadrul celei de-a II reuniune a Biroului Conferinţei Autorităţilor Regionale şi Locale a Parteneriatului Estic (CORLEAP). La Reuniunea CORLEAP au fost prezenţi oaspeţi de rang înalt, precum Kristalina Georgieva, Comisarul European pentru Cooperare Internaţională, Ajutor Umanitar şi Administrarea Crizelor, Ramon Luis Valcárcel Siso, Preşedintele Comitetului Regiunilor şi Mercedes Bresso, Prim-vicepreşedinte CoR, inclusiv membri CORLEAP, reprezentanţi ai Adunării Regiunilor Europene, primari de oraşe, politicieni regionali etc.

Conferinţa Autorităţilor Regionale şi Locale a Parteneriatului Estic a fost concepută de Comitetul Regiunilor (CoR) în anul 2011, având drept scop stabilirea unei platforme de dialog între autorităţile locale şi regionale din ţările partenere şi UE. La acest moment platforma reuneşte 36 de primari şi politicieni regionali.

În cadrul reuniunii au fost abordate probleme ce ţin de reforma administraţiei publice la nivel local şi regional, dezvoltarea democraţiei locale şi necesităţile specifice ale autorităţilor locale şi regionale care ar trebui luate în consideraţie de către UE în programele sale de finanţare.

Biroul CORLEAP a convenit asupra unui set de trei priorităţi principale şi anume reforma administraţiei publice, descentralizarea fiscală şi cooperarea teritorială. Acestea vor fi abordate într-un raport ce va fi prezentat la următoarea reuniune CORLEAP, care urmează să aibă loc în Lituania, stat care va fi deţine preşedinţia UE în a doua jumătate a anului 2013. Reuniunea din 2013 va reprezenta un reper important al eforturilor de a dezvolta o dimensiune locală şi regională a Parteneriatului Estic şi de a obţine sprijin şi atenţie din partea factorilor de decizie în perioada de până la cel de-al 3-lea Summit al şefilor de stat şi de guvern ai ţărilor Parteneriatului estic, care va avea loc la Vilnius, în noiembrie 2013.

Comisarul UE pentru Cooperare Internațională, Ajutor Umanitar și Administrarea Crizelor, Kristalina Georgieva, a subliniat în special susţinerea CORLEAP-ului din partea Comisiei ca un forum de schimb indispensabil în sensul îmbunătățirii guvernării democratice.

Secretarul General al Consiliului Europei, Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale, Andreas Kiefer, a salutat activitatea desfășurată până în prezent de către Parteneriatul Estic și a menţionat dorinţa Congresului de a susține trecerea la faza operațională a proiectului, care va include inițiative și proiecte specifice pentru consolidarea bunei guvernări în cadrul administrațiilor locale și regionale, precum și creșterea participării cetățenilor în chestiunile politice.

CORLEAP a adoptat, de asemenea, o serie de concluzii, prin care membrii săi solicită autonomie politică şi fiscală mai eficientă pentru autorităţile locale şi regionale şi se angajează să monitorizeze îndeaproape acţiunile curente de descentralizare şi desconcentrare din ţările Parteneriatului Estic. De asemenea, CORLEAP intenţionează să finanţeze o instruire a autorităţilor locale şi regionale din ţările PaE în vederea eficientizării consolidării capacităţilor locale. În plus, CORLEAP solicită crearea accesului direct la instrumente financiare adecvate (europene şi naţionale) pentru autorităţile locale şi regionale din ţările Parteneriatului Estic şi solicită o limitare sau chiar eliminare a cerinţele de co-finanţare pentru autorităţile locale în cadrul programelor de ajutor ale UE.

De menţionat, că este pentru prima dată când Reuniunea CORLEAP se desfăşoară în afara graniţelor Uniunii Europene şi vine ca urmare a alegerii, la 30 mai curent, a primarului general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, în calitate de copreşedinte al CORLEAP.

Evenimentul, s-a desfăşurat în incinta Complexului Leogrand Hotel & Convention Center (Sala Nistru), cu începere de la ora 10.00.


Ec. Racoveţ,

şef Serviciul relaţii cu publicul

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CORLEAP solicită descentralizare şi autonomie fiscală eficientă pentru oraşele şi regiunile din ţările Parteneriatului Estic - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta