Harta site-ului
Ajutor
Copiii –bogăţia noastră!
Copiii –bogăţia noastră!

Soarele iese dimineaţa
Şi te cuprinde-n lumină
 Tu eşti copil şi ai dreptul la viaţă,
La viaţa frumoasă, senină.

În acest mod a început activitatea culturală, organizată la 16 noiembrie 2012, în incinta bibliotecii pentru copii din s. Molovata, iniţiată de dna.Vera Oxente-şefa bibliotecii. Activitatea respectivă  a fost desfăşurată  cu ocazia ,,Zilei internaţionale a drepturilor copiilor,  genericul:  ,,Eşti liber  să-ţi cunoşti drepturile!,,Obiectivul principal fiind  informarea şi promovarea drepturilor copiilor. Au fost  invitaţi  copii, părinţi, profesori, asistentul social , etc. Chiar din start,  şefa  bibliotecii a captat atenţia  celor prezenţi  oferindu-le fiecărui  în parte pliante:,,Ştii care sînt drepturile tale,  ,,Convenţia O.N.U. cu privire la Drepturile copiilor,, ,Vocea copilului,, .
La  întrebarea  dnei. Vera: ,,Copii, care sînt drepturile voastre?”  copiii au fost puşi în situaţii originale de a sugera idei despre drepturile lor, unele au fost chiar foarte neobişnuite. Dna Vera  a oferit copiilor literatura necesară  pentru a-şi aprofunda cunoştinţele în acest domeniu, totodată au fost prezentate desene care prin culoare şi formă reprezintă  anumite drepturi ale copiiilor.
În cadrul evenimentului  a urmat un recital de poezie din propria creaţie :
,,Dreptul are fiecare
Şi la joc şi la culcare,
Şi la scris, la învăţat
La citit şi la cîntat
Cu colegii împreună
Să facem treabă bună,, (Romina Ciobanu).

Copiii au elaborat eseuri la tema ,,Eu ştiu că am drepturi,, în conţinuturile  cărora au fost exprimate gînduri,dorinţe,opinii de către copii.Folosind procedeul ,,Microfonul de la tribună,, a dat posibilitatea copiiilor de a se simţi oratori de valoare, astfel dezvoltîndu-le spiritul de creaţie şi curajul.
Dna Mariana Nour –reprezentantul asistenţei sociale din s.Molovata  a atenţionat copiii despre impactului negativ al  migraţiei părinţilor, lipsa grijei părinteşti,condiţii de trai nefavorabile etc.,încurajîndu-i să se conformeze  noii ambianţei, noului mediu de trai.

La  finele activităţii Dna Vera Oxente  a menţionat  în linii generale  că nu este necesar doar să citim s-au să auzim  despre drepturi , dar şi să  le respectăm. Căci numai aşa viaţa e plăcută şi frumoasă. Totodată,  nu a ezitat să amintească copiilor  că în societatea noastră  drepturile  sunt balansate de un şir de responsabilităţi şi obligaţii. Copiii au drepturi  depline :la timp liber,joacă, vacanţă, participare la activităţi culturale şi artistice, la studii, la sănătate  necesară  fiecăruia dintre noi. Fiţi uniţi indiferent  de culoarea pielii, limba vorbită,religie-voi copiii sunteţi  viitorul ţării –fiinţe pline de candoare care
printr-un zîmbet plin de duioşie,  atingeţi culmea unui nor plumburiu.

Natalia Ciudin
Direcţia Cultură şi Turism

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Copiii –bogăţia noastră! - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta