Harta site-ului
Ajutor
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional la 26.02.2015
Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional la 26.02.2015

        În temeiul art. 53, 54 ale Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.06, Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.06, Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Dubăsari, aprobat prin decizia acestuia nr.02-01 din 12.07.2011, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional pe data de 26 februarie 2015, ora 11:00, în sala mică de şedinţe a Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, cu următoarea ordine de zi:
01.    Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2014
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.
02.    Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.
03.    Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 06-16 din 15.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015 în lectura a doua”;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.
04.    Cu privire la unele modificări în organigrama și statele de personal ale autorității executive din subordinea Consiliului raional;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.
05.    Despre măsurile întreprinse de către Inspectoratul de poliție Dubăsari în anul 2014 în vederea menținerii ordinii publice, profilaxiei și combaterii criminalității în teritoriul raionului;
Raportor: I. Pricop, șeful Inspectoratului de poliție Dubăsari.
06.    Cu privire la rezultatele activității IP „Incubatorul de afaceri al raionului Dubăsari” în anul 2014 în vederea susținerii și incubării în cadrul acestuia a agenților economici din micul bussines și sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2015;
Raportor: E. Nirca, managerul IP „Incubatorul de afaceri al raionului Dubăsari„.
07.    Cu privire la gestionarea eficientă a fondului funciar din raion și măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietății funciare;
Raportor: S. Guvir, șef adjunct Direcția agricultură și cadastru
08.    Cu privire la avizul Consiliului raional pentru casarea plantaţiilor multianuale, proprietate privată din teritoriul comunei Coşniţa
Raportor: S. Guvir, șef adjunct Direcția agricultură și cadastru
09.    Cu privire la rezultatele activității IFS Dubăsari în anul 2014 în vederea acumulării de venituri în bugetul raional, contracarării evaziunilor fiscale și conlucrării eficiente cu alte servicii raionale;
Raportor: C. Costandoi, șef adjunct IFS Dubăsari.
10.    Cu privire la activitatea Direcției dezvoltare economică, investiții și relații transfrontaliere și a Centrului de resurse și gestionare a investițiilor în anul 2014 în vederea identificării și implementării proiectelor investiționale, aprofundării relațiilor transfrontaliere, dezvoltării economice continuu a raionului și sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2015;
Raportor: L. Cazac, șef Direcție dezvoltare economică, investiții și relații transfrontaliere.
11.    Cu privire la unele modificări în decizia Consiliului raional nr. 03-01 din 29.06.2012 „ Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional„ Cel mai bun antreprenor din micul bussines”;
Raportor: L. Cazac, șef Direcție dezvoltare economică, investiții și relații transfrontaliere.
12.    Cu privire la aprobarea Regulamentului privind normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, festivalurilor, concursurilor, seminarelor, întrunirilor de lucru, etc de către instituțiile publice ale Consiliului raional Dubăsari;
Raportor: S. Grigorev, șef Direcție juridică și resurse umane.

13.     Cu privire la transmiterea unui imobil;

Raportor: S. Grigorev, șef Direcție juridică și resurse umane.

14.    Cu privire la rezultatele activității Direcției asistență socială și protecția familiei în anul 2014 în vederea prestării calitative a serviciilor  de asistență  socială beneficiarilor din teritoriul raionului și sarcinile prioritare de activitate în anul 2015;
Raportor: V. Vancea, șef Direcție asistență socială și protecția familiei.
15.    Cu privire la unele modificări în Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului social „Echipa Mobilă”, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01-18  din 06.03.2013;
Raportor: V. Vancea, șef Direcție asistență socială și protecția familiei.
16.    Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen în primăvara – vara - toamna anului 2015 și iarna anului 2016;
Raportor: A. Mițcu, șef Secție administrativ militară.
17.    Cu privire la acordarea unei prime;
Raportor: Gr. Policinschi, președintele raionului.


Sunt invitaţi toţi doritorii de a participa la şedinţa dată.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Convocarea şedinţei ordinare a Consiliului raional la 26.02.2015 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta