Harta site-ului
Ajutor
Convocarea Consiliului raional în şedinţă ordinară
Convocarea Consiliului raional în şedinţă ordinară

Pe data de 21.02.2012, ora 14.00, în sala mică de şedinţe a Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, în cadrul căreia vor fi înaintate spre aprobarea consilierilor 16 proiecte de decizii şi anume:
1. Cu privire la activitatea Centrului de resurse şi gestionare a investiţiilor în anul 2011 în vederea atragerii, valorificării şi monitorizării investiţiilor în teritoriul raionului şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2012;
Raportor:A.Gafeli, şef-adjunct Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere.
2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport;
Raportor: L. Brăducean, şef Direcţie generală învăţămînt, tineret şi sport.
3. Cu privire la rezultatele activităţii IFS Dubăsari în anul 2011 în vederea colectării şi majorării veniturilor bugetare, contracarării evaziunilor fiscale şi conlucrării eficiente cu alte servicii raionale;
Raportor: M. Soltan, şef IFS Dubăsari
4. Cu privire la gestionarea fondului funciar din raion şi măsurile întreprinse în vederea organizării reglementării regimului proprietăţii funciare;
Raportor: S. Guvir, şef-adjunct Direcţia agricultură şi cadastru.
5. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile şi suprafeţele terenurilor aferente acestora care se află în proprietatea Consiliului raional;
Raportor: S. Guvir, şef-adjunct Direcţia agricultură şi cadastru.
6. Cu privire la informaţia privind totalurile vizitei de lucru a preşedintelui raionului, dlui Gr. Policinschi în oraşul Sankt Petersburg din Federaţia Rusă;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
7. Cu privire la instituirea postului de pompieri şi salvatori pe bază de voluntariat în cadrul Consiliului raional Dubăsari pe platoul Coşniţa;
Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului.
8. Cu privire la operarea unor modificări la decizia Consiliului raional nr.02-05 din 16.04.2010;
Raportor: S. Grigoriev, şef Direcţie juridică şi resurse umane
9. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale finanţe;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie generală finanţe
10. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2011;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie generală finanţe.
11. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie generală finanţe.
12. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2012;
Raportor: Iu. Ţimbalist, şef Direcţie generală finanţe.
13. Cu privire la rezultatele activităţii Direcţiei asistenţă socială şi a autorităţilor APL de nivelul I în vederea realizării politicii statului în domeniul asistenţei sociale în anul 2011 şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2012;
Raportor: V. Vancea, şef Direcţie asistenţă socială.
14. Cu privire la aprobarea Programului raional de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2012;
Raportor: E. Nicolaev, şef Direcţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului.
15. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în primăvara anului 2012;
Raportor: A Miţcu, şef Secţie administrativ - militară Dubăsari
16. Cu privire la examinarea cererii consilierilor locali din comuna Cocieri;
Raportor: R. Spinovschi, preşedintele grupului de lucru pentru examinarea situaţiei economice la S.A. „ Minerul”.

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Convocarea Consiliului raional în şedinţă ordinară - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta